Tin mới

Căn cứ để cấp Giấy chứng nhận bệnh tật

Theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng thì bệnh binh là quân nhân, công an nhân dân mắc bệnh làm suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên khi xuất ngũ về gia đình được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cấp “Giấy chứng nhận bệnh binh” thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 23 Pháp lệnh.

Nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

8 nguyên tắc để thích ứng an toàn với đại dịch COVID-19

Báo cáo kết quả giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ sau kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV đến kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV

Ông Nguyễn Anh Mại (tỉnh Nghệ An) công tác trong quân đội được 13 năm, quân hàm thượng úy. Ông đã tham gia rà phá bom mìn tại các vùng đặc biệt khó khăn như: Xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; xã Cam Vinh, Cam Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định; xã la Mơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai từ năm 2009 đến năm 2011, mỗi đợt từ 1 đến 2 tháng, tổng thời gian khoảng 7 – 8 tháng.

Nay ông Mại bị bệnh Lupus ban đỏ, giám định mất sức lao động 81%. Ông Mại hỏi, ông có được hưởng chế độ bệnh binh không? Mỗi đợt đi thi công từ 1 đến 2 tháng nên trong hồ sơ lý lịch quân nhân không ghi thời gian này, để làm được hồ sơ bệnh binh ông cần làm thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng thì bệnh binh là quân nhân, công an nhân dân mắc bệnh làm suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên khi xuất ngũ về gia đình được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cấp “Giấy chứng nhận bệnh binh” thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 23 Pháp lệnh.

Căn cứ để cấp Giấy chứng nhận bệnh tật đối với trường hợp đang tại ngũ phải có giấy ra viện sau khi điều trị bệnh và đối với trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 33 của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ: “Hoạt động ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật chưa đủ 15 tháng nhưng có đủ 10 năm trở lên công tác trong quân đội nhân dân, công an nhân dân có bản sao lý lịch quân nhân hoặc lý lịch công an nhân dân có ghi đầy đủ quá trình công tác.

Tại Điều 34 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định về trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận bệnh tật đối với người mắc bệnh là quân nhân do Thủ trưởng Trung đoàn hoặc cấp tương đương trở lên; cấp Giấy chứng nhận bệnh binh đối với người mắc bệnh là quân nhân thuộc cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Đối với trường hợp của ông, hiện đang công tác trong doanh nghiệp quân đội đề nghị ông cung cấp giấy tờ theo quy định nêu trên liên hệ với cơ quan quân đội thuộc Bộ Quốc phòng để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản