Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi theo hộ khẩu thường trú

 Một bạn đọc ở Hà Đông, Hà Nội hỏi: Tôi sinh con tại Bệnh viện Bưu điện, làm giấy khai sinh cho con ở quê, 06 tháng sau mẹ con tôi về Hà Nội sinh sống và làm việc. Tháng 07/2017, tôi đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội. Tôi muốn làm thẻ BHYT cho con tại phường La Khê thì cần những giấy tờ gì?

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Trả lời:

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2014; Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT:

Để được cấp thẻ BHYT trẻ em dưới 06 tuổi, đề nghị bà liên hệ trực tiếp với bộ phận tư pháp của phường La Khê, cung cấp giấy khai sinh của con bà để phường lập danh sách cấp thẻ BHYT chuyển BHXH quận Hà Đông theo thủ tục cấp thẻ BHYT liên thông theo quy định.

Ban Thu (BHXH Việt Nam)

Theo Tạp chí BHXH Việt Nam

 

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản