Chấp hành hình phạt tù thì có được lương hưu không?

Hiện nay, Luật BHXH 2014 và các văn bản hướng dẫn thực hiện chưa có quy định về thời điểm hưởng lương hưu và thủ tục hồ sơ với trường hợp bắt đầu chấp hành hình phạt tù giam trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/1995-31/12/2015 và trong thời gian chấp hành hình phạt tù giam đủ điều kiện hưởng lương hưu từ ngày 1/1/2016 trở đi.

Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam

Ông Đỗ Trung Kiên (tỉnh Điện Biên) đề nghị giải đáp trường hợp sau: Lao động nữ sinh tháng 2/1960, đóng BHXH bắt buộc đến tháng 11/2002 được 24 năm, bị đi tù từ tháng 6/2005-4/2018. Tháng 1/2016 lao động này đủ điều kiện nghỉ hưu, theo Luật BHXH năm 2014 thì được phép đề nghị giải quyết chế độ hưu trí. Vậy thời điểm nghỉ hưu của lao động này bắt đầu từ tháng 1/2016 hay từ tháng 5/2018 (khi ra tù)?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Hiện nay, Luật BHXH năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thực hiện chưa có quy định về thời điểm hưởng lương hưu và thủ tục hồ sơ đối với trường hợp bắt đầu chấp hành hình phạt tù giam trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/1995 đến ngày 31/12/2015 và trong thời gian chấp hành hình phạt tù giam đủ điều kiện hưởng lương hưu từ ngày 1/1/2016 trở đi.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có Văn bản đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hướng dẫn đối với những trường hợp này, khi có hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ có hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản