Chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự tội trốn đóng BHXH thế nào?

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, cử tri thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn cụ thể quy trình chuyển Cơ quan điều tra đối với chủ sử dụng lao động nợ, trốn đóng BHXH để xử lý theo Bộ luật Hình sự hiện hành.

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Nghị quyết của Chính phủ về mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19

Mặt trận Trung ương ban hành Hướng dẫn 54 về tổ chức các Hội nghị và vận động bầu cử tại các địa phương có dịch Covid-19

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời cử tri thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Điều 216 Bộ luật Hình sự đã quy định cụ thể các hình thức xử lý đối với hành vi trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động của người sử dụng lao động.

Việc chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP ngày 18/10/2018 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Thanh tra Chính phủ quy định về phối hợp giữa cơ quan điều tra, viện kiểm sát, cơ quan thanh tra trong việc trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra.

Tuy nhiên, hiện nay chưa có quy định hướng dẫn cụ thể quy trình chuyển Cơ quan điều tra đối với chủ sử dụng lao động nợ, trốn đóng BHXH để xử lý theo Bộ luật Hình sự hiện hành. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến cử tri, đề nghị các cơ quan có liên quan xây dựng quy trình chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xử lý hành vi trốn đóng BHXH, BHTN, BHYT theo quy định.

Theo Chinhphu.vn

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản