Tin mới

Có được cùng lúc sở hữu, sử dụng và hưởng quyền lợi 02 thẻ BHYT không?

Bạn Tâm Phạm (Thanh Hóa) hỏi: Tôi có một thẻ BHYT tham gia tại doanh nghiệp và một thẻ BHYT của đối tượng dân tộc (mã K1). Hiện tôi sắp sinh em bé, tôi muốn hỏi, tôi có thể sử dụng thẻ BHYT của đối tượng dân tộc khi đi sinh con không?

Nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

8 nguyên tắc để thích ứng an toàn với đại dịch COVID-19

Báo cáo kết quả giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ sau kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV đến kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV

 (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Về việc đóng và hưởng của đối tượng có thẻ BHYT mã K1:

Điểm h, Khoản 3, Điều 12 Luật BHYT quy định:

Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thuộc đối tượng do ngân sách nhà nước đóng.

Điểm a, khoản 1, Điều 22 Luật BHYT quy định:

Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được hưởng với mức bằng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi được hưởng BHYT.

Quyết định 1351/QĐ-BHXH năm 2015 của BHXH Việt Nam về mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế, ký hiệu K1 quy định: Là mã nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo quy định của pháp luật.

Như vậy, căn cứ vào các quy định nêu trên, bạn thuộc đối tượng được cấp thẻ BHYT và hưởng bằng 100% mức hưởng.

Về việc đóng và hưởng của đối tượng có thẻ BHYT tại doanh nghiệp:

Bạn có thẻ BHYT đóng tại doanh nghiệp, có nghĩa là bạn thuộc đối tượng quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 12 Luật BHYT (người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thuộc nhóm đối tượng do người sử dụng lao động và người lao động đóng). Theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 22 Luật BHYT, bạn được hưởng bằng 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Về quyền lợi của người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT:

Khoản 2, Điều 13 Luật BHYT quy định: Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau theo quy định thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 Luật này; trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

Điều 12 Luật BHYT quy định: Nhóm đối tượng do người sử dụng lao động và người lao động đóng thuộc nhóm đầu tiên (nhóm 01) theo thứ tự của đối tượng đóng.

Khoản 2 Điều 16  Luật BHYT quy định: Mỗi người chỉ được cấp 01 thẻ BHYT.

Như vậy, đối chiếu với các quy định nêu trên, bạn thuộc đối tượng tham gia BHYT do người sử dụng lao động đóng và được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất (tức là đối tượng dân tộc có mức hưởng 100%). Tuy nhiên, bạn không thể cùng một lúc sở hữu, sử dụng và hưởng quyền lợi đồng thời 02 thẻ BHYT, vì vậy, đề nghị bạn thực hiện thủ tục chuyển đổi mã quyền lợi thẻ BHYT với cơ quan BHXH.

TH. (Vụ Pháp chế, BHXH Việt Nam)

Theo Tạp chí BHXH Việt Nam

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản