Tin mới

Có được đổi họ cho con theo họ của cha dượng không?

Tôi và chồng cũ đã ly hôn nhiều năm và tôi được quyền nuôi con. Hiện nay, cả hai chúng tôi đều có gia đình riêng và tôi muốn đổi họ cho con riêng của tôi theo họ của chồng mới để tránh khi tôi sinh thêm em, các cháu khác họ sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và tình cảm giữa các con. Như vậy có được không và cần những thủ tục gì?

Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)

Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức hoạt động tôn vinh, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ) trong phạm vi toàn quốc

Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

 Ảnh minh họa

Trường hợp của bạn, trả lời như sau:

Căn cứ khoản 1, Điều 7 (Điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch) tại Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch năm 2014 có quy định như sau: Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó.

Căn cứ theo Điều 27 (Quyền thay đổi họ) tại Bộ luật dân sự 2015 quy định:

1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp sau đây:

a) Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại;

b) Thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi;

c) Khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ;

d) Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha, mẹ cho con;

đ) Thay đổi họ của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

e) Thay đổi họ theo họ của vợ, họ của chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại họ trước khi thay đổi;

g) Thay đổi họ của con khi cha, mẹ thay đổi họ;

h) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

2. Việc thay đổi họ cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

3. Việc thay đổi họ của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ cũ.

Như vậy, nếu con bạn từ đủ 9 tuổi đến dưới 18 tuổi thì việc đổi họ cho cháu phải nhận được sự đồng ý của bản thân cháu và cha đẻ của cháu (chồng cũ của bạn).

Tuy nhiên, nếu muốn đổi họ của con bạn sang họ của cha dượng thì chỉ có cách chồng mới của bạn phải làm thủ tục nhận con riêng của bạn làm con nuôi (đương nhiên điều này phải được sự đồng ý của cháu và cha đẻ), sau đó, làm thủ tục thay đổi họ cho con bạn theo trường hợp "Thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi"  (điểm b, khoản 1 Điều 27 Bộ luật Dân sự 2015).

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản