Tin mới

Có được tính tròn thời gian tham gia BHXH để hưởng chế độ hưu trí không?

Một bạn đọc hỏi: Tôi có hai trường hợp là người thân trong gia đình, cần cơ quan BHXH tư vấn về chế độ hưu trí. Trường hợp thứ nhất, cách đây 04 năm, người lao động xin nghỉ việc bảo lưu thời gian đóng BHXH, khi đó người lao động 56 tuổi và có 34 năm đóng BHXH. Nay người lao động đủ 60 tuổi, vậy người lao động cần phải làm gì để được hưởng lương hưu? Thời gian giải quyết bao nhiêu ngày? Trường hợp thứ hai, đến tháng 11/2018, người lao động đủ 55 tuổi, có 27 năm 08 tháng đóng BHXH. Vậy, người lao động có được tính tròn thời gian tham gia BHXH là 28 năm không?

Chủ trương đường lối của Đảng về công tác dân tộc trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và giải pháp thực hiện

Những điểm nổi bật về tôn giáo trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Hướng dẫn thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

 (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Trường hợp thứ nhất, theo quy định tại Khoản 2 Điều 108 Luật BHXH năm 2014:

Hồ sơ hưởng lưu đối với trường hợp của người lao động gồm sổ BHXH; đơn đề nghị hưởng lương hưu theo mẫu số 14-HSB do cơ quan BHXH ban hành. Đề nghị người lao động nộp hồ sơ này cho cơ quan BHXH nơi cư trú. Cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Trường hợp thứ hai, theo quy định tại Khoản 7 Điều 85 Luật BHXH, việc tính hưởng chế độ hưu trí trong thường hợp thời gian đóng BHXH có tháng lẻ được tính như sau:

Từ 01 tháng đến 06 tháng tính nửa năm; từ 07 tháng đến 11 tháng tính 01 năm.

Như vậy, trường hợp này, đối chiếu với quy định trên, thì 27 năm 08 tháng đóng BHXH tính tròn là 28 năm.

Ban Thực hiện chính sách BHXH (BHXH Việt Nam)

Theo BHXH Việt Nam

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản