Tin mới

Có thể làm thủ tục hủy số sổ BHXH ở công ty cũ được không?

Một bạn đọc ở Khu Công nghiệp Vĩnh Bảo (Hải Phòng) hỏi: Em làm việc cho 01 công ty văn phòng phẩm được 04 tháng; sau đó, em chuyển sang công ty khác và tham gia BHXH. Công ty mới yêu cầu em nộp sổ BHXH ở công ty cũ hoặc phải có giấy hủy số sổ BHXH ở công ty cũ thì cơ quan BHXH huyện mới chốt và cấp sổ BHXH cho em. Em đến công ty cũ để lấy sổ BHXH nhưng công ty nói do em mới làm 04 tháng nên chưa có sổ BHXH. Bây giờ em muốn làm thủ tục hủy số sổ BHXH ở công ty cũ có được không và cần phải làm những gì để được hủy số sổ BHXH cũ (02 công ty em làm việc đều ở Khu Công nghiệp Vĩnh Bảo).

Báo cáo kết quả giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ sau kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV đến kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV

Chủ trương đường lối của Đảng về công tác dân tộc trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và giải pháp thực hiện

Những điểm nổi bật về tôn giáo trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

 (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Khi người lao động tham gia BHXH bắt buộc, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ để người lao động tham gia BHXH lần đầu được cấp sổ BHXH. Đồng thời, khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật thì trách nhiệm của người sử dụng lao động được quy định tại Khoản 5, Điều 21, Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như sau:

“Phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho người lao động, xác nhận thời gian đóng BHXH khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật”.

Vì vậy, bạn cần liên hệ và yêu cầu công ty cũ phối hợp với cơ quan BHXH để cấp, xác nhận trên sổ BHXH thời gian tham gia có đóng BHXH tại đơn vị. Sau đó, thông báo mã số sổ BHXH đã cấp cho công ty mới và cơ quan BHXH để khi bạn nghỉ việc cơ quan BHXH ghi, xác nhận tổng thời gian đóng BHXH tại 02 công ty cho bạn.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Theo Tạp chí BHXH Việt Nam

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản