Tin mới

Đất 24m2 có được cấp phép xây dựng nhà ở hay không?

Nhà tôi ở mặt đường quốc lộ, sắp tới, đoạn đường chạy qua nhà tôi có dự án mở rộng nên gia đình tôi trong diện giải tỏa. Sau khi giải tỏa, mảnh đất nhà tôi chỉ còn lại một phần diện tích đất nằm ở sát đường với diện tích là 24m2, (rộng 6m, dài 4m). Vậy tôi có thể xây dựng nhà ở trên phần diện tích này hay không?

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam

Ảnh có tính minh họa (nguồn internet)

Trả lời như sau:

Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi xây dựng nhà ở, hộ gia đình, cá nhân phải thực hiện đúng các yêu cầu về thiết kế quy định tại khoản 3 Điều 79 Luật Xây dựng năm 2014 như sau: “Tuân thủ tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng, đáp ứng yêu cầu về công năng sử dụng, công nghệ áp dụng (nếu có); bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn trong sử dụng, mỹ quan, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống cháy, nổ và điều kiện an toàn khác”.

Quy chuẩn về kích thước lô đất xây dựng nhà ở riêng lẻ  hiện được thực hiện theo quy định tại mục 2.8.9 chương 2 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD. Do thông tin bạn cung cấp không nói rõ tuyến đường chạy qua mảnh đất nhà bạn có lộ giới bao nhiêu nên việc xác định quy chuẩn cụ thể về kích thước lô đất xây dựng được dựa trên hai trường hợp sau:

Trường hợp 1: Lô đất xây dựng nhà ở tiếp giáp với đường phố có lộ giới ≥20m:

Lô đất xây dựng nhà ở trong các khu ở quy hoạch xây dựng mới, khi tiếp giáp với đường phố có lộ giới ≥20m, phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu về kích thước tối thiểu như sau:

  • Diện tích của lô đất xây dựng nhà ở gia đình ≥45m2;
  • Bề rộng của lô đất xây dựng nhà ở ≥5m;
  • Chiều sâu của lô đất xây dựng nhà ở ≥5m.

Trường hợp 2: Lô đất xây dựng nhà ở tiếp giáp với đường phố có lộ giới <20m

Lô đất xây dựng nhà ở trong các khu ở quy hoạch xây dựng mới, khi tiếp giáp với đường phố có lộ giới <20m, phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu về kích thước tối thiểu như sau:

  • Diện tích của lô đất xây dựng nhà ở gia đình ≥36m2.
  • Bề rộng của lô đất xây dựng nhà ở ≥4m.
  • Chiều sâu của lô đất xây dựng nhà ở ≥4m.

Theo thông tin bạn cung cấp, kích thước lô đất của bạn sau khi giải tỏa chỉ còn diện tích 24m2, bề rộng 6m, bề dài 4m nên không đáp ứng quy chuẩn về kích thước tối thiểu trong cả hai trường hợp nêu trên.  Do đó, bạn không đủ điều kiện xây dựng nhà ở trên mảnh đất này.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản