Tin mới

Đóng BHXH đủ 20 năm có được tham gia BHXH tự nguyện không?

Ông Trần Ngọc Trường (Hà Nội) hỏi: Tôi sinh năm 1959, đã có thời gian tham gia BHXH bắt buộc 26 năm. Tính đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định (năm 2019), tôi có thời gian tham gia BHXH bắt buộc 27 năm. Được biết pháp luật về BHXH cho phép người lao động đóng tiếp BHXH tự nguyện để đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí và tăng tỷ lệ hưởng lương hưu. Vậy trường hợp của tôi có thể đóng thêm BHXH tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu đạt tỷ lệ 75% tiền lương đóng BHXH không?

Biểu trưng và tranh cổ động Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú

Trả lời:

Khoản 4, Điều 2 Luật BHXH quy định đối tượng tham gia BHXH tự nguyện: Người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc.

Khoản 2, Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện: Trường hợp người tham gia BHXH đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định mà thời gian đã đóng BHXH còn thiếu trên 10 năm nếu có nguyện vọng thì tiếp tục đóng BHXH tự nguyện theo một trong các phương thức quy định (03 tháng, 06 tháng, 09 tháng, 01 năm, một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 05 năm) cho đến khi thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều này.

Điểm e, khoản 1, Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP quy định: Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Đối chiếu với những quy định nêu trên, việc tham gia BHXH tự nguyện chỉ trong thời gian người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; việc đóng BHXH tự nguyện tiếp để đủ điều kiện hưởng lương hưu được quy định chỉ đóng đến khi đủ 20 năm và thời gian đóng thêm không quá 10 năm (120 tháng).

Như vậy, trường hợp của ông Trường, đã có thời gian tham gia BHXH bắt buộc đến khi nghỉ hưu là trên 20 năm, nên không thuộc đối tượng đóng tiếp BHXH tự nguyện để đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí như ông mong muốn.

TH (Vụ Pháp chế, BHXH Việt Nam)

Theo Tạp chí BHXH

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản