Tin mới

Đóng BHXH một lần để hưởng lương hưu có được không?

Mẹ tôi hiện đã 56 tuổi nhưng không có nghề nghiệp ổn định. Chúng tôi muốn đóng BHXH tự nguyện cho mẹ để bà có thu nhập khi về già. Vậy mẹ tôi có thể đóng bảo hiểm 1 lần cho cả 20 năm để được hưởng lương hưu ngay hay không?

Những điểm nổi bật về tôn giáo trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Hướng dẫn thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và 22 năm Ngày “Dân vận” của cả nước

Câu hỏi của bạn, trả lời như sau:

Tại điểm a khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định điều kiện hưởng lương hưu như sau:

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

...

Theo đó, để có thể hưởng lương hưu thì lao động nữ phải đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH. Mẹ bạn tuy đã đủ tuổi về hưu nhưng thời gian đóng bảo hiểm không đáp ứng được yêu cầu của luật định. Mẹ bạn có thể lựa chọn đóng BHXH tự nguyện cho những năm còn thiếu (20 năm).

 Ảnh minh họa

Về phương thức đóng BHXH, căn cứ theo khoản 1 Điều 9 Nghị định 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện:

1. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

a) Đóng hằng tháng;

b) Đóng 03 tháng một lần;

c) Đóng 06 tháng một lần;

d) Đóng 12 tháng một lần;

đ) Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;

e) Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Như vậy, đối chiếu với các quy định trên thì mẹ bạn có thể đăng ký tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu nhưng không thể đóng bảo hiểm 1 lần cho cả 20 năm. Mẹ bạn có thể chọn phương thức đóng 5 năm một lần cho đủ ít nhất 10 năm đóng BHXH. Sau đó, đóng một lần cho những năm còn thiếu (không quá 10 năm) để đủ 20 năm đóng BHXH.

Mẹ bạn có thể liên hệ với cơ quan BHXH của huyện nơi cư trú để làm thủ tục tham gia BHXH tự nguyện và được hướng dẫn cụ thể.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản