Tin mới

Không có quy định thu hồi một số nội dung trong sổ đỏ

Pháp luật về đất đai không có quy định về thu hồi một số nội dung trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp Giấy chứng nhận được phát hiện cấp sai quy định của pháp luật thì phải thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp.

Biểu trưng và tranh cổ động Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú

Năm 1999, hộ gia đình bà Đặng Thị Kim Chi (Gia Lai) được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm 4 thửa không liền kề nhau, vị trí cách xa nhau, đều nằm trong xã Ia Pết, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai.

Năm 2018, khi gia đình bà Chi làm thủ tục cấp đổi, Văn phòng Đăng ký đất đai thông báo:

- Thửa đất số 16, tờ bản đồ 13, diện tích 5.010 m2, bị thu hồi theo quyết định thu hồi theo Quyết định 1603 năm 2009 của UBND huyện Đăk Đoa.

- Thửa đất 129, tờ bản đồ 24, diện tích 800 m2, có diện tích thực tế giảm so với Giấy chứng nhận.

- Vị trí thửa đất 133 trên thực địa không đúng so với thửa đất trên Giấy chứng nhận đã cấp và bản đồ địa chính. Vị trí thực tế của thửa đất 133 thuộc một phần diện tích thửa đất số 144 tờ bản đồ 13 trên bản đồ địa chính, hiện nay đã cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng khác.

Văn phòng Đăng ký đất đai đề nghị bà Chi làm thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận để cấp lại. Nhưng việc này sẽ kéo dài vì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 144 đang thế chấp, việc điều chỉnh sổ cũng sẽ ảnh hưởng đến thửa đất 132 vì phần đất thực tế của thửa này đang trong Giấy chứng nhận của bà Chi. Hiện nay đang vào mùa mưa, bà Chi cần thế chấp Giấy chứng nhận để vay vốn mua phân bón cho cây trồng.

Bà Chi hỏi, bà muốn làm thủ tục tách riêng từng sổ cho các thửa đất 129 (thửa có diện tích giảm) và 1 thửa đất khác không có sai sót.  Đối với thửa 133 (sai vị trí) bà sẽ làm thủ tục xin điều chỉnh lại cùng với các người sử dụng đất có liên quan khác, sau đó sẽ xin cấp đổi lại sổ mới có được không? Thủ tục như thế nào?

Về vấn đề này, UBND tỉnh Gia Lai trả lời như sau:

Năm 1999, hộ gia đình bà Đặng Thị Kim Chi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm 4 thửa không liền kề nhau, vị trí cách xa nhau, đều nằm trong xã Ia Pết.

Năm 2018, khi làm thủ tục cấp đổi, Văn phòng Đăng ký đất đai thông báo:

- Thửa đất số 16, tờ bản đồ 13, diện tích 5.010 m2, bị thu hồi theo quyết định thu hồi theo Quyết định 1603 năm 2009 của UBND huyện, thửa đất 129, tờ bản đồ 24, diện tích 800 m2, có diện tích thực tế giảm so với Giấy chứng nhận.

- Thửa đất 133 trên thực địa không đúng so với thửa đất trên Giấy chứng nhận đã cấp và bản đồ địa chính, thuộc một phần diện tích thửa đất số 144 tờ bản đồ số 13, hiện nay đã cấp Giấy chứng nhận cho người khác sử dụng.

Như vậy Giấy chứng nhận của bà có thửa đất 113 cấp không đúng quy định pháp luật đất đai theo quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 106 Luật Đất đai năm 2013.

Theo quy định tại Điều 87, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 01/2017/NĐ-CP thì: Trường hợp cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra có văn bản kết luận Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của luật đất đai thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, nếu kết luận là đúng thì quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp; trường hợp người sử dụng đất hoặc cơ quan nhà nước phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định pháp luật về đất đai thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định, như vậy thẩm quyền quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc UBND cấp huyện.

Pháp luật về đất đai không có quy định về thu hồi một số nội dung trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó, trường hợp Giấy chứng nhận của Bà Đặng Thị Kim Chi được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký phát hiện cấp sai quy định của pháp luật thì phải thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp.

Sau khi thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp, UBND huyện Đăk Đoa sẽ xem xét để cấp lại Giấy chứng nhận cho bà theo đúng quy định của pháp luật. Về thời gian, trình tự thủ tục đề nghị bà liên hệ trực tiếp bộ phận Một cửa hiện đại của UBND huyện Đăk Đoa để được hướng dẫn chi tiết.

Chinhphu.vn

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản