Ly hôn cần những giấy tờ gì?

Dươi đây thông tin về thủ tục, mẫu đơn ly hôn và hướng dẫn cách viết đơn ly hôn theo quy định của pháp luật để bạn đọc tham khảo.

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

* Phần nội dung đơn ly hôn: Ghi thời gian kết hôn và chung sống, địa điểm chung sống tại đâu và hiện tại có đang chung sống cùng nhau hay không, phần này cần thể hiện tình trạng mâu thuẫn vợ chồng và nguyên nhân mâu thuẫn... Làm Đơn xin ly hôn này đề nghị tòa giải quyết việc ly hôn.

* Phần con chung: Nếu đã có con chung ghi thông tin các con chung (tên, ngày tháng năm sinh…), nguyện vọng và đề nghị nuôi con... Nếu chưa có con chung ghi chưa có.

* Phần tài sản chung: Nếu có tài sản ghi thông tin về tài sản (liệt kê toàn bộ), trị giá thực tế, đề nghị phân chia... và Nếu không có tài sản chung ghi không có.

* Phần nợ chung: Nếu có nợ chung ghi cụ thể số nợ, (tiền hay tài sản, chủ nợ là ai, thời gian trả nợ…) và đề nghị phân nghĩa vụ trả nợ trong Mẫu đơn xin ly hôn. Nếu không có nợ chung ghi không có.

* Hồ sơ kèm theo:

-  Đăng ký kết hôn (bản chính);

-  Bản sao giấy khai sinh của các con (chứng thực);

-  Bản sao Sổ Hộ khẩu (chứng thực);

-  Bản sao chứng minh thư (chứng thực);

- Giấy tờ về nhà đất, tài sản có giá trị khác (bản sao có chứng thực);

Mẫu đơn ly hôn mới nhất năm 2018 tham khảo tại luật Minh Gia:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           Hà Nội, ngày ...... tháng .... năm ....

ĐƠN XIN LY HÔN (MẪU)

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN .......................................................................

Tôi tên : ................................... năm sinh :......................................................

CMND (Hộ chiếu) số:....................ngày và nơi cấp :......................................

Hiện cư trú: (Ghi rõ địa chỉ liên lạc) ................................................................

Xin được ly hôn với chồng/vợ tôi là :.....................năm sinh :..........................

CMND (Hộ chiếu) số: .................. Ngày và nơi cấp:.......................................

Hiện cư trú: (Ghi rõ địa chỉ)...............................................................................

* Nội dung Đơn xin ly hôn:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Tôi làm đơn này đề nghị Tòa án giải quyết việc ly hôn, cụ thể.

* Về con chung: 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

* Về tài sản chung:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

* Về nợ chung:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Người làm đơn

(Ký tên - Ghi rõ họ và tên)

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản