Tin mới

Mức cấp dưỡng cho người thân của bị hại trong vụ án hình sự thế nào?

 Anh tôi là bị hại trong vụ án cố ý gây thương tích và hiện đang mất khả năng lao động. Tôi muốn hỏi có quy định hay hướng dẫn mức cấp dưỡng cho người thân như bố mẹ, vợ, con của bị hại trong vụ án giết người hay cố ý gây thương tích ko?

Biểu trưng và tranh cổ động Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú

Ảnh minh họa

Hiện nay, pháp luật không có quy định về mức cấp dưỡng cho đối tượng (như bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con) của bị hại trong vụ án hình sự. Vấn đề bồi thường thiệt hại cho bị hại trong vụ án hình sự (như vụ án giết người, cố ý gây thương tích…) là vấn đề dân sự trong vụ án hình sự và được giải quyết theo nguyên tắc “bồi thường thiệt ngoài hợp đồng”.

Khoản 1 Điều 584 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: “Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác”.

Trong quá trình giải quyết vụ án hình sự, nếu phát sinh việc bồi thường, bồi hoàn cho người bị hại thì người thực hiện hành vi phạm tội có nghĩa vụ bồi thường đối với những thiệt hại do chính hành vi phạm tội của họ gây ra. Mức cấp dưỡng sẽ được Tòa án xác định trên cơ sở là khả năng của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng.

Giải quyết việc bồi thường thiệt hại được thực hiện theo Điều 30 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 “Việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự được tiến hành cùng với việc giải quyết vụ án hình sự. Trong trường hợp vụ án hình sự phải giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại, bồi hoàn mà chưa có điều kiện chứng minh và không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án hình sự thì vấn đề dân sự có thể tách ra để giải quyết theo tố tụng dân sự”.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản