Phải sử dụng đất theo đúng mục đích ghi trong sổ đỏ

Công ty của ông Ngô Thanh Linh (Quảng Nam) mua một mảnh đất, trong sổ đỏ ghi là đất ở tại đô thị. Hiện công ty xây dựng biệt thự cho thuê. Phòng Tài nguyên và Môi trường yêu cầu công ty chuyển mục đích sử dụng sang đất kinh doanh thì mới được cấp phép xây dựng.

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Nghị quyết của Chính phủ về mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19

Mặt trận Trung ương ban hành Hướng dẫn 54 về tổ chức các Hội nghị và vận động bầu cử tại các địa phương có dịch Covid-19

Ông Linh hỏi như vậy có đúng không? Sau này ông muốn chuyển thành đất ở lại như cũ thì có tốn phí không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định của pháp luật đất đai thì người sử dụng đất phải sử dụng đất đúng mục đích ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trường hợp không sử dụng đất vào mục đích đất ở mà xây dựng khách sạn cho thuê thì phải chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Việc cấp phép xây dựng công trình thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Theo Chinhphu.vn

 

 

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản