Tin mới

Phí bảo trì chung cư được dùng trong trường hợp nào?

Bà Phạm Thị Ngọc Linh (TPHCM) hỏi: Một số chung cư có phần sở hữu chung là phòng chơi trẻ em, phòng cộng đồng cùng các trang thiết bị (đồ chơi, máy tập gym…), vậy khi có hư hỏng xảy ra hoặc cần được thay mới có được sử dụng quỹ bảo trì hay không?

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam

Kinh phí bảo trì chỉ được sử dụng để bảo trì các phần sở hữu chung của nhà chung cư, không được sử dụng cho việc quản lý vận hành nhà chung cư và các mục đích khác.

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Phần sở hữu chung của nhà chung cư đã được quy định tại Khoản 2, Điều 100 của Luật Nhà ở 2014.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 109 của Luật Nhà ở 2014 thì kinh phí bảo trì chỉ được sử dụng để bảo trì các phần sở hữu chung của nhà chung cư, không được sử dụng cho việc quản lý vận hành nhà chung cư và các mục đích khác.

Các hạng mục của nhà chung cư được sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung để bảo trì đã được quy định tại Điều 34 của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Đối chiếu với các quy định nêu trên thì đồ chơi, máy tập gym trong phòng chơi trẻ em, phòng sinh hoạt cộng đồng khi có hư hỏng xảy ra hoặc cần được thay mới thì không được sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư để sửa chữa hoặc thay mới.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản