Tin mới

Quy định về đánh số căn hộ chung cư

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty CP Đầu tư Địa ốc Hồng Hà (TPHCM) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp quy định về việc đánh số căn hộ chung cư.

Nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

8 nguyên tắc để thích ứng an toàn với đại dịch COVID-19

Báo cáo kết quả giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ sau kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV đến kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV

Theo phản ánh của Công ty, việc đánh số căn hộ cho nhà chung cư trên địa bàn TPHCM hiện áp dụng theo Quyết định 22/2012/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 của UBND TPHCM.

Tuy nhiên, theo tham khảo thực tế các dự án khác nhau, Công ty nhận thấy, hiện có một số dự án ở TPHCM được chấp thuận việc đánh số căn hộ theo Quyết định 05/2006/QĐ-BXD ngày 8/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chế đánh số và gắn biển số nhà.

Cụ thể, ngày 20/6/2017, UBND quận Bình Thạnh đã ban hành Văn bản số 558/CN-UBND về việc chứng nhận số nhà cho các căn hộ thuộc Dự án Nhà chung cư tại địa chỉ 778 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh theo hướng dẫn của Quyết định 05/2006/QĐ-BXD.

Do có sự khác biệt trong việc áp dụng văn bản pháp luật, Công ty CP Đầu tư Địa ốc Hồng Hà đề nghị giải đáp, việc cấp số nhà của UBND quận Bình Thạnh như nêu trên là đúng hay sai? Việc đánh số căn hộ cho dự án nhà chung cư tại TPHCM được áp dụng theo Quyết định 22/2012/QĐ-UBND hay Quyết định 05/2006/QĐ-BXD hay doanh nghiệp có thể lựa chọn việc áp dụng một trong hai quyết định nêu trên?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hiện nay, việc đánh số và gắn biển số nhà bao gồm cả căn hộ chung cư được thực hiện theo Quyết định 05/2006/QĐ-BXD ngày 8/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà (Quy chế 05).

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 25 Quy chế 05 thì căn cứ các nội dung của Quy chế này, UBND cấp tỉnh ban hành quy định cụ thể về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn.

Do vậy, việc UBND TPHCM ban hành Quyết định 22/2012/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 về ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn TPHCM là đúng thẩm quyền theo quy định của Quy chế 05.

Theo Khoản 3, Điều 26 Quy chế 05, Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn UBND cấp quận xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn theo quy định.

Do vậy, trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì đề nghị Công ty liên hệ với Sở Xây dựng TPHCM là cơ quan quản lý Nhà nước về nhà ở trên địa bàn nơi có dự án để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản