Tin mới

Quy định về xếp lương theo trình độ đào tạo với cán bộ xã

Tháng 7/2015, bà Phạm Thị Hồng (Quảng Ninh) làm Bí thư Đoàn xã. Đến tháng 3/2017, bà tái cử Bí thư Đoàn xã nhiệm kỳ 2017-2022; hưởng hệ số lương 1,75 và các khoản phụ cấp khác.

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam

Tháng 9/2017, bà Hồng tốt nghiệp đại học tại chức chuyên ngành công tác xã hội, bà hỏi, bà có được chuyển xếp lương theo bằng đại học không? Thủ tục như thế nào và gửi hồ sơ tại đâu?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh trả lời như sau:

Việc xếp lương theo trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ mới (nâng ngạch) đối với cán bộ, công chức cấp xã được quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của Bội Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP.

Theo đó, tại Điểm d, Điểm đ, Khoản 2, Điều 2 Thông tư liên tịch quy định, trường hợp cán bộ cấp xã có bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên sau ngày đã được xếp lương chức vụ theo bảng lương quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, thì kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ được thực hiện xếp vào bậc lương theo ngạch công chức hành chính theo quy định tại Điểm a và Điểm b, Khoản 2 Điều này và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hiện đảm nhiệm.

Cán bộ cấp xã đã được xếp lương theo một trong các ngạch công chức hành chính quy định tại Khoản 2 Điều này, nếu sau đó có thay đổi về trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định cử đi đào tạo thì kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp được xếp lương theo trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ mới.

Ngày 10/12/2015, Sở Nội vụ đã ban hành Hướng dẫn số 1964/HD-SNV thực hiện quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, theo đó hướng dẫn về quy trình, thủ tục và hồ sơ liên quan đến việc xếp lương theo trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ mới (nâng ngạch) đối với cán bộ, công chức cấp xã.

Đề nghị bà nghiên cứu quy định, báo cáo UBND cấp xã, nếu đủ điều kiện thì đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn hồ sơ để được giải quyết theo quy định.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản