Tin mới

Sau ly hôn có được cấp sổ hộ khẩu mới không?

Tôi muốn hỏi trường hợp sau khi ly hôn thì có được cấp sổ hộ khẩu mới không? Nếu được thì thủ tục như thế nào?

Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)

Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức hoạt động tôn vinh, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ) trong phạm vi toàn quốc

Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ảnh minh họa

Trường hợp bạn hỏi, trả lời như sau:

Hiện nay, thủ tục cấp mới, cấp lại, đính chính sổ hộ khẩu được thực hiện theo quy định của Luật Cư trú năm 2006, Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú; Thông tư số 35/2014/TT-BCA Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 26 Luật Cư trú, sổ hộ khẩu được cấp cho cá nhân thuộc trường hợp:“Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có chỗ ở độc lập với gia đình của người đó, người sống độc thân, người được tách sổ hộ khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật này;”

Người được tách sổ hộ khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật cư trú là người có cùng một chỗ ở hợp pháp thuộc một trong các trường hợp sau đây:

“a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;

b) Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật này mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.”

Như vậy, sau khi ly hôn, người vợ/chồng có thể được cấp sổ hộ khẩu mới thông qua việc thực hiện thủ tục yêu cầu tách sổ hộ khẩu khi đáp ứng điều kiện nêu trên. Thủ tục đề nghị tách sổ hộ khẩu được thực hiện theo quy định tại khoản 2, 3 Điều  27 Luật Cư trú như sau:

“2. Khi tách sổ hộ khẩu, người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

3. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu; trường hợp không giải quyết việc tách sổ hộ khẩu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản