Tin mới

Thủ tục cấp lại sổ đỏ bị mất

Do sơ suất, tôi đã làm mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vậy tôi có thể xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không và thủ tục xin cấp lại được thực hiện như thế nào?

Biểu trưng và tranh cổ động Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú

Ảnh minh họa: Internet

Trả lời như sau:

Luật đất đai năm 2013 quy định các trường hợp người sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó điểm k khoản 1 Điều 99 quy định một trong các trường hợp được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là: “Người sử dụng đất đề nghị cấp đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận bị mất”. Như vậy, trường hợp của bạn có thể được xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trình tự, thủ tục xin cấp lại GCNQSDĐ hiện được quy định tại Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP của Chính phủ Quy đinh chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và Điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT Quy định về hồ sơ địa chính. Theo đó, để được cấp lại GCNQSDĐ, bạn phải thực hiện trình tự, thủ tục sau:

Bước 1:

Khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất GCNQSDĐ. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất GCNQSDĐ tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.

Bước 2:

Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất GCNQSDĐ tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, người bị mất GCNQSDĐ nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại GCNQSDĐ tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Văn phòng đăng ký đất đai.

Thành phần hồ sơ gồm có:

  • Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;
  • Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân.

Bước 3:

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc để cấp và trao GCNQSDĐ cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản