Tin mới

Trường hợp nào được hoãn nghĩa vụ quân sự?

Em là con duy nhất trong gia đình. Bố em đã mất từ lâu còn mẹ em nay đã hết tuổi lao động. Em có được hoãn nghĩa vụ quân sự không?

THỂ LỆ GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC LẦN THỨ NĂM, NĂM 2024 - 2025

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong

 Ảnh minh họa (internet)

Trả lời như sau?

Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự 2015.

Theo Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 và Điều 5 Thông tư 140/2015/TT-BQP quy định về các trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ như sau:

“Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

..."

Một trong các trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự là người đó phải là lao động duy nhất đang trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động...và phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.

Bạn đang sống với mẹ đã hết tuổi lao động trong khi bố bạn đã mất. Tuy nhiên, việc mẹ bạn đã hết tuổi lao động không đồng nghĩa với việc không còn khả năng lao động nên không thể khẳng định bạn có phải là lao động duy nhất trong nhà hay không.

Vậy nên, trong trường hợp mẹ bạn vẫn còn khả năng lao động thì bạn không phải là lao động duy nhất trong gia đình, bạn không thuộc trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Trường hợp mẹ bạn hiện tại không còn khả năng lao động, không thể làm được việc gì để kiếm ra thu nhập và chỉ có bạn là lao động duy nhất trong gia đình thì bạn có thể được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự (nếu được UBND cấp xã xác nhận). Bạn cần chuẩn bị một đơn yêu cầu tạm hoãn nghĩa vụ quân sự bao gồm:

- Bản chính đơn xin tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình.

- Giấy tờ chứng minh đối tượng được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình.

Hồ sơ này bạn nộp tại UBND xã nơi bạn cư trú để được giải quyết.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản