Tin mới

Về hưu trước năm 1995 lương hưu sẽ tăng cao hơn?

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hộicho biết, Bộ đang phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng. Trong đó, hướng tới việc đảm bảo mức tăng của các đối tượng nghỉ hưu trước năm 1995 bằng hoặc cao hơn so với mức tăng chung

THỂ LỆ GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC LẦN THỨ NĂM, NĂM 2024 - 2025

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong

Theo ý kiến của cử tri tỉnh Bến Tre, chính sách trợ cấp cho người có công với cách mạng hiện còn nhiều bất cập, một số cán bộ hưu trí có quá trình tham gia kháng chiến hay các đối tượng tập kết ra Bắc trở về Nam công tác ở xã, khi nghỉ hưu chỉ được hưởng mức lương từ 2.800.000-3.000.000 đồng/tháng.

Cử tri đề nghị cơ quan chức năng quan tâm điều chỉnh chế độ tiền lương cho phù hợp mức sống hiện nay, tạo sự công bằng giữa các đối tượng hưởng lương hưu.       

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời cử tri như sau:

Theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội thì, mức hưởng BHXH được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng BHXH. Theo đó mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính trên cơ sở thời gian đóng BHXH và mức tiền lương làm căn cứ tính đóng BHXH. Như vậy, mức lương hưu của người nghỉ hưu cao hay thấp sẽ phụ thuộc vào thời gian đóng, mức tiền lương của người lao động khi còn làm việc. Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì lương hưu được điều chỉnh “trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội”.

Trong năm 2018, thực hiện Nghị quyết số 49/2017/QH14 ngày 13/11/2017 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, theo đó từ ngày 1/7/2018 điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) tăng bằng mức tăng lương cơ sở.

Hiện tại, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng. Trong đó, hướng tới việc đảm bảo mức tăng của các đối tượng nghỉ hưu trước năm 1995 bằng hoặc cao hơn so với mức tăng chung.

Ngoài ra, đối với những người đã từng tham gia kháng chiến, người có công lao, thành tích đóng góp cho cách mạng được thực hiện các chính sách ưu đãi theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản