Tin mới

An Giang: Xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

(Mặt trận) -Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (gọi tắt là phong trào xây dựng đời sống văn hóa) gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh An Giang lan tỏa rộng khắp, được sự đồng thuận, hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp; tăng cường đoàn kết, "Tương thân, tương ái", thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững…

Những người “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Mặt trận Tổ quốc huyện Mường Tè: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Thanh Hóa: Phát huy vai trò Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư

 Xây dựng tuyến đường hoa xã nông thôn mới

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) An Giang Nguyễn Khánh Hiệp, thời gian qua, phong trào xây dựng đời sống văn hóa phát triển toàn diện, rộng khắp và trở thành phong trào hành động cách mạng của Nhân dân. Đến nay, toàn tỉnh có 508.212 hộ gia đình văn hóa, đạt 94,2% so tổng số hộ; 879 khóm/ấp đạt chuẩn văn hóa, đạt 100% so tổng số ấp; 87 xã đạt chuẩn văn hóa NTM, đạt 75% so tổng số xã; 27 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, đạt 72,97% so tổng số phường, thị trấn; 100% khóm, ấp văn hóa đã xây dựng hương ước, quy ước.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống đoàn kết cộng đồng, các hoạt động nhân đạo từ thiện, tương trợ nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống; xây dựng cơ sở hạ tầng được phát huy và trở thành động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) địa phương.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa được ban chỉ đạo các cấp tiếp tục củng cố, nâng chất, các danh hiệu văn hóa gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Từ đó, tạo chuyển biến trong xây dựng NTM và làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao (TDTT) từng bước phục vụ nhu cầu hưởng thụ về mặt tinh thần của người dân, các phong trào khác được vận dụng, phối hợp hiệu quả. Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng (Trung tâm Văn hóa - Thể thao (VHTT) xã) và điểm sinh hoạt VHTT có nhiều mô hình mới, cách làm hay, vận động xã hội hóa, người dân cùng tham gia thực hiện tốt, góp phần nâng cao đời sống tinh thần Nhân dân.

Việc xây dựng các thiết chế VHTT trong phong trào ngày càng được quan tâm đầu tư, gắn với xây dựng NTM, như: Trung tâm VHTT xã, các điểm sinh hoạt VHTT được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa và tập luyện TDTT vui chơi, giải trí của Nhân dân. Bên cạnh đó, tư nhân còn đầu tư và tài trợ tổ chức hoạt động VHTT, như: Câu lạc bộ đờn ca tài tử, hát với nhau, tuồng cổ, thể hình, thời trang, bóng đá, bóng bàn, bóng chuyền, cầu lông, quần vợt, điểm đọc sách, báo…

Hiện, trên địa bàn tỉnh An Giang có trên 1.000 câu lạc bộ TDTT 1 môn và nhiều môn, trên 1.800 sân bãi tập luyện thể thao các loại. Trong đó, có nhiều sân bãi của tư nhân đầu tư và quản lý, khai thác, tập trung nhiều ở các môn bóng đá mi-ni, bóng chuyền, bóng đá nông dân, quần vợt, cầu lông và thể dục - thể hình - thẩm mỹ... Có 737.333/1.915.150 người, đạt 38,5% số người tập luyện TDTT thường xuyên và số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao là 200.549/560.194 người, đạt 35,8%.

“Các đợt sinh hoạt VHTT góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo sân chơi lành mạnh để người dân tham gia, hưởng thụ. Qua đó, góp phần gìn giữ phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Thông qua phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh đã tạo lòng tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, uy tín của các đoàn thể và MTTQ, các cấp, ngành được nâng lên. Từ đó, góp phần xây dựng hệ thống chính trị các cấp ngày càng vững mạnh” - Giám đốc Sở VH-TT&DL An Giang Nguyễn Khánh Hiệp chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Đô (ngụ xã Vĩnh Châu, TP. Châu Đốc) cho biết: “Từ khi địa phương xây dựng NTM, các thiết chế, hoạt động VHTT đầu tư, phát triển. Người dân tích cực tham gia các hoạt động VHTT; thi đua phát triển kinh tế - xã hội; trồng, chỉnh trang hàng rào cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp - an toàn”.

Theo Giám đốc Sở VH-TT&DL An Giang Nguyễn Khánh Hiệp, để nâng cao hơn nữa phong trào “TDĐKXDĐSVH” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân và hệ thống chính trị nâng cao hiệu quả, chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng NTM. Trong đó, lấy chất lượng gia đình văn hóa, khóm, ấp văn hóa làm cơ sở để nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng NTM ở cơ sở có chiều sâu, bền vững. 

Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, khu dân cư an toàn; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đồng thời, tăng cường quản lý các hoạt động, dịch vụ văn hóa, bài trừ văn hóa phẩm độc hại, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”…

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh An Giang có sức lan tỏa sâu rộng và tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong toàn dân. Qua đó, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển KTXH địa phương, nhất là người dân đã nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng NTM, cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

T.T

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản