Tin mới
Long An: Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
Long An: Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
(Mặt trận) -Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh (ĐTVM)” là động lực để vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng...
Hiệp Hòa (Long An): Chung sức xây dựng đô thị văn minh
Hiệp Hòa (Long An): Chung sức xây dựng đô thị văn minh
(Mặt trận) -Thực hiện cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh (ĐTVM)”, cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An quan tâm đẩy mạnh...
Chung tay xây dựng đô thị văn minh
Chung tay xây dựng đô thị văn minh
(Mặt trận) -Những năm trở lại đây, cả hệ thống chính trị của TP. Ðiện Biên Phủ của tỉnh Điện Biên đang tập trung để đưa trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh Điện Biên trở thành...
Tuần Giáo xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
Tuần Giáo xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
(Mặt trận) -Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” (ÐTVM), những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai nhiều...
Bắc Ninh: Điểm sáng xây dựng đô thị văn minh
Bắc Ninh: Điểm sáng xây dựng đô thị văn minh
(Mặt trận) -Khu phố 4, phường Ninh Xá (thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) là một trong 16 tập thể trên địa bàn toàn tỉnh Bắc Ninh thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản