Tin mới

MTTQ các cấp huyện Kim Bôi tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

(Mặt trận) -Với cách làm sáng tạo, chủ động, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trên địa bàn huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, đa dạng loại hình hoạt động để tổ chức thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Những người “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Mặt trận Tổ quốc huyện Mường Tè: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Thanh Hóa: Phát huy vai trò Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư

 Nhân dân xóm Vó Khang, xã Kim Bôi (Kim Bôi) ủng hộ ngày công đổ bê tông sân nhà văn hóa xóm.

Đồng chí Bùi Văn Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Kim Bôi cho biết: Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện ban hành văn bản hướng dẫn về công tác phong trào, kế hoạch triển khai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cùng với tiếp tục đa dạng hóa hình thức tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức tập hợp nhân dân và đoàn viên, hội viên, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở phối hợp các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. 

Vĩnh Đồng là xã đi đầu trong thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Đồng chí Bùi Thị Hồng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Đồng chia sẻ: Để thực hiện tốt cuộc vận động, MTTQ xã thường xuyên tuyên truyền, lồng ghép các chương trình, dự án để đầu tư xây dựng công trình hạ tầng cơ sở, hỗ trợ nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả, làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Từ năm 2019 đến nay, MTTQ xã đã vận động nhân dân hiến 440m2 đất, 4.590 ngày công lao động để xây dựng đường liên xóm và nội đồng. Ngoài ra, thực hiện giải phóng mặt bằng đường liên kết vùng, MTTQ xã và các tổ chức thành viên đã vận động 214 hộ giải phóng mặt bằng. Kết quả có 45 hộ di dời đến khu tái định cư mới; 48 hộ thực hiện di dời 88 ngôi mộ để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, MTTQ các cấp thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia, đóng góp nguồn lực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Giai đoạn 2019 - 2024, nhân dân toàn huyện đã     hiến 99.102m2 đất để mở rộng đường giao thông; tham gia 807.430 ngày công lao động trồng, chăm sóc đường hoa, vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, nâng cấp kênh mương, đường làng, ngõ xóm, các công trình phúc lợi... Đến nay, toàn huyện có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 11 khu dân cư kiểu mẫu; 27 vườn mẫu.

Bên cạnh đó, việc tham gia giúp đỡ người nghèo và ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo” được MTTQ các cấp phát động sâu rộng, nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cán bộ, nhân dân. Giai đoạn 2019 - 2024, huyện xây dựng Quỹ "Vì người nghèo” đạt trên 5 tỷ đồng. Qua đó hỗ trợ xây mới và sửa chữa 254 nhà Đại đoàn kết... Những việc làm trên đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 12,28% năm 2023. Đến nay, toàn huyện có  97% khu dân cư văn hóa; 84% gia đình văn hóa; 81% gia đình thể thao.

Đồng chí Bùi Văn Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Kim Bôi cho biết thêm: Phát huy vai trò trong việc tập hợp các tổ chức thành viên, xây dựng khối đại đoàn kết, các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ phát động luôn nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó tạo sức mạnh tổng hợp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa - xã hội đề ra.

Đức Cảnh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản