Tin mới

Thanh Hóa: MTTQ các cấp huyện Yên Định tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh

(Mặt trận) -Với cách làm sáng tạo, chủ động, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Yên Định (tỉnh Thanh Hóa) đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, đa dạng các loại hình hoạt động để tổ chức thực hiện hiệu quả cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nay là CVĐ “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”. CVĐ đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

MTTQ TP Hà Nội: Xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, thích ứng với tình hình mới

Những người “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Mặt trận Tổ quốc huyện Mường Tè: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

 Qua các CVĐ, phong trào thi đua, đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn toàn huyện đã đóng góp tích cực trong XDNTM, đô thị văn minh.

Được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy đảng; sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân tạo nhiều khởi sắc trong thực hiện các nội dung của CVĐ. Thông qua CVĐ, các tầng lớp Nhân dân đã tích cực thi đua lao động sản xuất, chủ động chuyển dịch cơ cấu kinh tế, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để từ đó hình thành các vùng, mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao; nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi tập trung có giá trị kinh tế lớn, tăng thu nhập và giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Tiêu biểu, như mô hình: chăn nuôi gia cầm khép kín các xã Yên Trường, Yên Phong; vùng tích tụ sản xuất lúa tập trung theo hướng hữu cơ đạt tiêu chuẩn VietGAP xã Định Long; sản xuất hạt giống lúa lai F1 các xã Định Hòa, Định Hưng, Định Tiến, Định Tân... Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể ở địa phương đứng ra tín chấp vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội; ủy thác với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho hội viên vay sản xuất, kinh doanh dịch vụ...

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, MTTQ các cấp thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia, đóng góp nguồn lực XDNTM, đô thị văn minh. Giai đoạn 2019-2024, Nhân dân toàn huyện đã tự nguyện đóng góp trị giá gần 500 tỷ đồng, hiến hơn 42.000m2 đất để mở rộng đường giao thông; tham gia trên 70.000 ngày công lao động trồng, chăm sóc đường hoa, vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, nâng cấp kênh mương, đường làng, ngõ xóm, các công trình phúc lợi... Đến nay, có 7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 20 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo tiêu chí của tỉnh; tỷ lệ đô thị hóa đạt 39,3%, vượt mục tiêu đại hội đề ra là 27%; huyện đạt 5/9 tiêu chí huyện NTM nâng cao...

Bên cạnh đó, việc tham gia giúp đỡ người nghèo và ủng hộ Quỹ “Ngày vì người nghèo” được MTTQ các cấp phát động sâu rộng và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cán bộ, Nhân dân. Giai đoạn 2019-2024, huyện Yên Định đã xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” đạt trên 15,1 tỷ đồng, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống cho người nghèo về nhà ở, trao mô hình sinh kế... góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Đặc biệt, trong 2 năm (2022-2023), huyện đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu cấp đất, hỗ trợ xây nhà mới cho 76 hộ sinh sống trên sông lên bờ ổn định cuộc sống. Những việc làm trên đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3,6% năm 2019 xuống còn 0,97% năm 2023.

Các nội dung khác của CVĐ như: Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đoàn kết xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp; phát huy dân chủ, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tương trợ giúp nhau... luôn được các tầng lớp Nhân dân thực hiện. Đến nay, toàn huyện có 97,3% khu dân cư văn hóa; 98% gia đình văn hóa; 50,5% gia đình thể thao.

Đồng chí Lê Đức Thọ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện chia sẻ: Phát huy vai trò trong việc tập hợp các tổ chức thành viên, xây dựng khối đại đoàn kết, các CVĐ, phong trào thi đua do MTTQ phát động luôn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia. Qua đó, tạo sức mạnh tổng hợp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu XDNTM, đô thị văn minh và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa - xã hội đề ra.

T.L

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản