Tin mới

Bắc Giang: Mặt trận Tân Yên trong xây dựng huyện nông thôn mới

(Mặt trận) - Huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện nông thôn mới. Đây là huyện nông thôn mới thứ 3 của tỉnh Bắc Giang. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện đã có vai trò quan trọng góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua “Tân Yên chung sức xây dựng nông thôn mới”.

MTTQ các cấp huyện Bến Lức đẩy mạnh các cuộc vận đông, các phong trào thi đua yêu nước

Châu Thành: Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Hướng tới xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

Bà Dương Tuyết Lan - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tân Yên đón nhận Bằng khen của UBND tỉnh tặng đơn vị có nhiều đóng góp trong xây dựng NTM tại Lễ công bố huyện Tân Yên đạt chuẩn NTM. 

Hằng năm MTTQ từ huyện đến cơ sở đều đăng ký với Thường trực Huyện ủy, Đảng ủy các xã, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung triển khai các nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; MTTQ huyện chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn lựa chọn, đăng ký đảm nhận từ 1 đến 2 phần việc cụ thể, hiệu quả thiết thực góp phần xây dựng NTM, trong đó tập trung chủ yếu vào các nội dung như: Hỗ trợ lắp đặt hệ thống đường điện chiếu sáng, dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao trong khuôn viên văn hóa thôn, làm cổng chào gắn biển tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế của địa phương và xây dựng Nông thôn mới đô thị văn minh  pa nô tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, Xây dựng điểm vui chơi giải trí, bãi tập kết và xử lý rác thải…

MTTQ và các tổ chức thành viên thường xuyên nâng cao chất lượng, hiệu quả, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, chủ động tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Do đó, các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã có nhiều đổi mới, từng bước đi vào chiều sâu như MTTQ với: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Hội Liên hiệp Phụ nữ với phong trào “5 không, 3 sạch”, “Hũ gạo tình thương”, “Nuôi lợn tiết kiệm làm công tác nhân đạo từ thiện”, “Đoạn đường phụ nữ tự quản bảo vệ môi trường” “Đương hoa”, vận động xây dựng "Mái ấm tình thương"... LĐLĐ huyện với phong trào “Mái ấm công đoàn”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”. Hội Nông dân thực hiện tốt phong trào “Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới”, “Phong trào bảo vệ an ninh quốc phòng”; Hội Cựu chiến binh huyện với phong trào thi đua Phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, phong trào xây dựng “các tổ tự quản bảo vệ an ninh trật tự”, “Bao xi Cựu chiến binh”. Huyện đoàn với phong trào “Thanh niên giúp nhau làm kinh tế giỏi”, phong trào “Tuổi trẻ Tân Yên chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” “Con đường bích họa”; nhằm cụ thể hóa 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới của Chính phủ và 5 nội dung cơ bản của cuộc vận động. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện phối hợp vận động nhân dân hiến đất, góp công, góp của, cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng huyện nông thôn mới.

Riêng 6 tháng đầu năm 2020, MTTQ các cấp huyện đã phối hợp vận động nhân dân hiến 42.000 m2 đất, (100% các tuyến đường trên địa bàn huyện không có  chủ trương bồi thường giải phóng mặt bằng mà đều là vận động người dân hiến đất), cứng hóa 21 km đường giao thông nông thôn, hàng ngàn ngày công lao động, đóng góp trên 20 tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn, công trình phúc lợi, xây dựng NTM, trồng mới 19 km đường hoa, hoàn thành 1.590 m2 đường bích họa. Tổ chức lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng huyện nông thôn mới đạt kết quả cao, 99,23% người dân được lấy phiếu hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện.

Mặt khác, MTTQ và các tổ chức thành viên luôn quan tâm tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất kinh doanh, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, phát triển dịch vụ nâng cao đời sống tinh thần trong nhân dân. Quan tâm hỗ trợ, phát triển kinh tế, giúp đỡ hộ nghèo, hộ khó khăn…. Chỉ đạo MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội xã, thị trấn quan tâm hỗ trợ xây dựng sửa chữa, làm nhà ở cho hộ nghèo đã trở thành phong trào rộng khắp; 6 tháng đầu năm, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã triển khai hỗ trợ xây mới và sửa chữa được 46 nhà, với tổng số tiền hỗ trợ trên 1 tỷ đồng.

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết 100-NQ/HU ngày 16/3/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường; MTTQ huyện đã chủ trì, ban hành Kế hoạch phối hợp số 08, ngày 14/4/2020 về tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Chỉ thị số 17- CT/TU ngày 27/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết 100-NQ/HU ngày 16/3/2020 của BTV Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, vào ngày chủ nhật 2 lần trong tháng đã phát động được 03 đợt ra quân tổng VSMT tại 22/22 xã, thị trấn có 82.810 lượt người tham gia.

Chỉ đạo Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn hướng dẫn 317/317 Ban Công tác mặt trận khu dân cư tổ chức cho 99,2% hộ gia đình ký bản cam kết thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường năm 2020. Phối hợp vận động 44.800 gia đình đăng ký văn hóa đạt 94%; 317/317 (100%) khu dân cư đăng ký khu dân cư văn hóa, 71 khu dân cư đăng ký khu dân cư văn hóa điển hình sáng - xanh - sạch - đẹp; 190/205 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá. Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chỉnh trang nhà cửa, đường làng, ngõ xóm, tổ dân phố. Đến nay 100% xã, thị trấn có nhà văn hóa khang trang, đường làng, ngõ xóm cảnh quan môi trường sạch đẹp.

Ngoài ra, MTTQ và các tổ chức thành viên đã chỉ đạo 02 thị trấn xây dựng đô thị văn minh với nhiều mô hình tiêu biểu như khu phố văn hóa điển hình, sáng, xanh, sạch, đẹp; mở rộng lòng đường vỉa hè, xây dựng tuyến phố văn minh đô thị; cơ sở hạ tầng được đầu tư, nâng cấp theo hướng hiện đại, bộ mặt đô thị ngày càng khang trang. Đến nay, 20/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; huyện Tân Yên đã hoàn thành 9 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và được Chính phủ công nhận huyện Tân Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Từ những kết quả đã đạt được một số bài học kinh nghiệm được rút ra đó là:

Thứ nhất, Phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của công cuộc xây dựng nông thôn mới; Cần phải khai thác, động viên khơi dậy và huy động các nguồn lực trong nhân dân, làm cho dân hiểu mục đích xây dựng nông thôn mới là vì lợi ích thiết thực của dân, dân là người làm chủ quá trình xây dựng nông thôn mới, không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước.

Thứ hai, Trong triển khai thực hiện, cần đảm bảo tính công khai, minh bạch, người dân được bàn bạc, thống nhất trước khi triển khai đề án và các nội dung công việc cụ thể; phải thực sự phát huy vai trò làm chủ của người dân, tạo mọi điều kiện để “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và dân hưởng lợi.

Thứ ba, Chú trọng việc xây dựng mô hình điểm để triển khai nhân rộng, việc dễ làm trước, việc khó làm sau; chọn những công việc liên quan thiết thực đến từng hộ dân, từng cộng đồng dân cư làm trước.

Thứ tư, Thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, với những mục tiêu cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng địa phương, đơn vị, từng tổ chức thành viên, không rập khuôn, máy móc. Chăm lo xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, thực hiện tốt các chính sách xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thứ năm,  Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; sự  chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ MTTQ và các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia xây dựng Nông thôn mới.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản