Bạc Liêu huy động các nguồn lực chung tay giảm nghèo

(Mặt trận) -Sau thời gian triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTGQ) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, công tác giảm nghèo của tỉnh Bạc Liêu đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm. Chương trình đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nguồn lực toàn xã hội và Nhân dân cùng chung tay thực hiện giảm nghèo.

Người dân thành phố Yên Bái tin dùng hàng Việt

Nguồn lực lớn từ sức dân

Krông Pa phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

KHƠI DẬY Ý CHÍ TỰ VƯƠN LÊN THOÁT NGHÈO

Để thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, UBND tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, MTTQ và các đoàn thể, các cơ quan báo chí tổ chức các hoạt động, biên soạn, phát hành các tin, bài, tuyên truyền về chính sách, chương trình giảm nghèo, về gương điển hình hộ nghèo làm kinh tế giỏi vươn lên thoát nghèo… Qua đó đã truyền tải phổ biến các chính sách, chương trình giảm nghèo đến được đông đảo cộng đồng, người dân; khơi dậy ý chí vươn lên của người nghèo, loại bỏ dần tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào các chính sách của Nhà nước, sự hỗ trợ của các ngành, các cấp để vươn lên thoát nghèo.

 Ông Sơn Hải (ấp Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) chăm sóc đàn gia cầm do Chi bộ Phòng LĐ-TB&XH thành phố hỗ trợ. Ảnh: T.Q

Điển hình là hộ ông Sơn Hải (ấp Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) khi được nhận hỗ trợ 120 con vịt giống để phát triển kinh tế từ Chi bộ Phòng LĐ-TB&XH TP. Bạc Liêu rất phấn khởi và thể hiện sự quyết tâm vươn lên ổn định cuộc sống. Ông Hải cho biết: “Từ hỗ trợ của Chi bộ Phòng LĐ-TB&XH thành phố, gia đình tôi có điều kiện chăn nuôi vịt, đến nay đã vượt qua khó khăn bước đầu. Sau khi bán hết bầy vịt này, tôi sẽ tiếp tục tái đàn, nuôi với số lượng nhiều hơn để nâng cao thu nhập của gia đình”.

Sau thời gian triển khai thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững, gắn với triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, chính sách, chương trình, kế hoạch của địa phương nên công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác giảm nghèo. Bố trí, phân bổ nguồn ngân sách cùng với huy động nhiều nguồn lực để thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là hỗ trợ các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao; thực hiện tốt phong trào “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Qua đó kết quả tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 15,55% vào cuối năm 2015 xuống còn 0,35% vào cuối năm 2021, tỷ lệ hộ cận nghèo từ 7,03% cuối năm 2015 giảm xuống còn 1,34% vào cuối năm 2021. Năm 2022, thực hiện Nghị định 07 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 và các hướng dẫn của bộ, ngành liên quan, Bạc Liêu tổ chức tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2022 - 2025, kết quả toàn tỉnh hiện có 11.497 hộ nghèo, chiếm 5,09%; 14.755 hộ cận nghèo, chiếm 6,54%.

TẠO ĐIỀU KIỆN CHO NGƯỜI DÂN TIẾP CẬN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

Từ những kết quả đạt được rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác giảm nghèo của tỉnh chính là có sự quan tâm, lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững. Đặc biệt là Ban Chỉ đạo các CTMTQG của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài tỉnh giúp đỡ các hộ nghèo. Bên cạnh đó, việc tổ chức tuyên truyền, vận động phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, phù hợp với từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong nội bộ và toàn xã hội trong việc tham gia thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững tại địa phương, cơ sở. Thực hiện tốt công tác huy động các nguồn lực và lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình dự án khác có liên quan vào việc thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững. Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với giảm nghèo bền vững, tạo cơ sở và tiền đề quan trọng trong triển khai thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững. Huy động sự tham gia của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc hỗ trợ, hướng dẫn cách thức sản xuất - kinh doanh phù hợp cho hộ nghèo, cận nghèo.

Thời gian tới, để nâng cao nhận thức về giảm nghèo bền vững, các cấp, các ngành tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, tạo sự nhận thức đúng, đầy đủ về mục tiêu, ý nghĩa và tầm quan trọng của giảm nghèo bền vững trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao và thống nhất nhận thức, làm chuyển biến về hành động của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, nhất là người đứng đầu trong công tác giảm nghèo; phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc ta đối với người nghèo. Động viên, hướng dẫn người nghèo, hộ nghèo có kiến thức, kinh nghiệm trong lao động, sản xuất, chủ động vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội. Các cơ quan thông tin, báo chí tích cực tuyên truyền về công tác giảm nghèo, tập trung phân tích, nêu rõ nguyên nhân nghèo, những tiêu chí thiếu hụt để tập trung khắc phục và thực hiện có hiệu quả; kịp thời giới thiệu các cá nhân, tập thể, mô hình, kinh nghiệm hay trong giảm nghèo bền vững.

Ngoài ra, tỉnh sẽ quan tâm đầu tư, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin ở địa bàn còn khó khăn và khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ viễn thông phục vụ cho sản xuất và đời sống. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách của Trung ương và địa phương cho CTMTQG giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt việc lồng ghép các nguồn vốn từ các CTMTQG và các chương trình dự án khác với chương trình giảm nghèo, để tăng hiệu quả đầu tư cho chương trình. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chính sách giảm nghèo của địa phương và tập trung huy động các nguồn lực từ các tập đoàn, các ngân hàng thương mại, các doanh nghiệp, tổ chức, mạnh thường quân để phục vụ việc thực hiện công tác giảm nghèo của tỉnh.

G.N-T.Q

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản