Bạc Liêu huy động các nguồn lực chung tay giảm nghèo
Bạc Liêu huy động các nguồn lực chung tay giảm nghèo
(Mặt trận) -Sau thời gian triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTGQ) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, công tác giảm nghèo của tỉnh Bạc Liêu đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản