Tin mới

Cách làm hay từ Mặt trận huyện Bình Xuyên

(Mặt trận) - Sau nhiều năm triển khai xây dựng nông thôn mới, nhờ có nhiều mô hình mới, cách làm hay, MTTQ huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đã thu hút được sự quan tâm và tham gia có hiệu quả của các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân, mang lại diện mạo mới cho từng khu dân cư trên địa bàn huyện.

Dựa vào sức dân xây dựng nông thôn mới

Khơi dậy sức dân trong xây dựng những vùng quê đáng sống

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tư Nghĩa hướng mạnh về cơ sở

Theo ông Đỗ Quang Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Bình Xuyên, trong 5 năm qua, MTTQ các cấp trong huyện, các tổ chức thành viên đã chủ động tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam phát động, tạo không khí sôi nổi, động lực để thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ huyện đã phát động phong trào “Bình Xuyên chung sức xây dựng nông thôn mới”, vận động người dân toàn huyện hiến gần 60 nghìn m2 đất, hơn 10 tỷ đồng tiền mặt và 10 nghìn ngày công lao động.

Cùng với đó, nhiều mô hình trực quan, sinh động đã được MTTQ các cấp huyện Bình Xuyên triển khai như mô hình “Hội Cựu chiến binh, Tổ liên gia tự quản an ninh trật tự” thôn Chợ Nội - xã Tam Hợp, mô hình “Phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo” của hội viên Hội Nông dân các xã Sơn Lôi, Tân Phong, Bá Hiến,..., mô hình “Đoạn đường hoa phụ nữ” ở 13 xã, thị trấn của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tạo ra những thay đổi tốt đẹp trong mỗi cộng đồng, có sức lan tỏa cao, thúc đẩy tinh thần trách nhiệm, đóng góp công sức của từng cá nhân, cùng chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Những thay đổi đó đã được hiện thực hóa bằng những con số cụ thể. Toàn huyện hiện đã xây dựng được 12/13 trung tâm văn hóa thể thao (92,3%), 123/151 nhà văn hóa thôn (81,4%), 11/13 điểm bưu điện văn hóa (84,6%). Số thôn, làng đạt tiêu chuẩn văn hóa năm 2018 là 141/151 thôn, làng (93,3%), tăng 18 thôn, làng văn hóa.

Cùng với đó, công tác cứu trợ, nhân đạo của huyện trong những năm qua luôn được quan tâm, phát động nhiều đợt ủng hộ Quỹ Cứu trợ nhằm giúp đỡ người dân trong huyện cũng như các tỉnh bạn bị thiên tai, hỏa hoạn, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiên tai 230,5 triệu đồng, ủng hộ các hộ bị thiên tai, hỏa hoạn của huyện là 198,64 triệu đồng.

Ông Hà khẳng định, từ những kết quả đạt được cho thấy vị trí, vai trò của Ủy ban MTTQ huyện trong việc triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong thời gian tới, MTTQ các cấp huyện Bình Xuyên sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, chủ động sáng tạo, đề ra nhiều cách làm mới, cách làm hay, góp phần cùng địa phương thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo theo hướng bền vững, xây dựng huyện Bình Xuyên trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản