Chung tay xây dựng đô thị văn minh
Chung tay xây dựng đô thị văn minh
(Mặt trận) -Xác định tham gia xây dựng đô thị văn minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong tuyên truyền, vận động nhân dân...
Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
(Mặt trận) -Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” luôn được Mặt trận các cấp tỉnh Đắk Nông chú trọng triển khai thực hiện. Qua đó, góp phần đáng kể vào công cuộc xây dựng...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản