Tin mới
Đak Đoa xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
Đak Đoa xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
(Mặt trận) -Những năm gần đây, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” trên địa bàn huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã mang lại hiệu quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực, góp phần...
Bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh
Bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh
(Mặt trận) -Những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) phường Thắng Lợi (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều mô hình, hoạt động nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường khu dân cư, góp phần xây dựng đô thị...
Long An: Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
Long An: Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
(Mặt trận) -Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh (ĐTVM)” là động lực để vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản