Xây dựng đô thị văn minh, nông thôn giàu đẹp
Xây dựng đô thị văn minh, nông thôn giàu đẹp
(Mặt trận) -Với mục đích góp phần phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho dân cư nông thôn và đô thị theo hướng văn minh, giàu đẹp, bảo...
MTTQ quận Bình Thủy chung tay xây dựng đô thị văn minh
MTTQ quận Bình Thủy chung tay xây dựng đô thị văn minh
(Mặt trận) -Hệ thống Mặt trận Tổ quốc quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã đoàn kết, phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện chương trình hành động mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Qua đó,...
Phát huy vai trò đảng viên trong xây dựng đô thị văn minh
Phát huy vai trò đảng viên trong xây dựng đô thị văn minh
(Mặt trận) -Trong xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, bên cạnh sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, còn có sự tích cực của các đảng viên trong việc...
Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
(Mặt trận) -Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, các cấp, ngành tỉnh Bắc Kạn đã triển khai nhiều hoạt động, tập trung hướng về cơ sở. Quá trình thực hiện...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản