Tin mới

Đánh giá hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

(Mặt trận) - Ngày 18/10, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức họp đánh giá công tác phối hợp, hiệp thương, thống nhất giữa MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh dự và chủ trì hội nghị. Cùng tham dự còn có đại diện các tổ chức thành viên.

Quảng Trị: Nâng cao vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

An Giang: Chăm lo tốt cho người có công

Long An: Nhìn lại 5 năm công tác Mặt trận

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Hội nghị

Theo đó, trong 5 năm qua, MTTQ các cấp đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, tích cực tham gia phát triển sản xuất, giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống. Thông qua 5 nội dung toàn diện của CVĐ đã góp phần thực hiện hiệu quả 19 tiêu chí trong chương trình xây dựng NTM. Đặc biệt, trong 5 năm qua nhân dân cũng đã tự nguyện hiến hơn 22,5 triệu m2 đất để làm đường, công trình dân sinh. Các địa phương đã huy động hàng trăm tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở nông thôn.

Đối với việc lấy ý kiến đáng giá sự hài lòng của người dân với kết quả xây dựng NTM giai đoạn 2017 – 2020, MTTQ các tỉnh, thành phố cũng đã tổ chức lấy ý kiến đánh giá tại 211 huyện, thị xã. Trong xây dựng đô thị văn minh, MTTQ các cấp đã vận động nhân dân tham gia xây dựng thông qua các hoạt động như: Xây dựng đời sống văn hóa ở khu vực đô thị, xây dựng KDC, tuyến đường, tuyến phố văn hóa; xây dựng các mô hình tự quản về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; xây dựng nếp sống văn hóa trong kinh doanh, ứng xử, không lấn chiếm lòng đường, vỉa vè trong hoạt động sản xuất kin doanh… Nhiều địa phương đã triển khai thực hiện tốt nội dung này như: Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, TP. HCM, Đồng Nai, Bình Dương…

Dự kiến trong chương trình phối hợp triển khai CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” giai đoạn 2021 – 2025, MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục phối hợp thực hiện tốt 5 nội dung của CVĐ; phối hợp giám sát xây dựng NTM, giám sát xây dựng đô thị văn minh, giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng, qua 5 năm triển khai CVĐ đã phát huy được vai trò chủ thể, tính sáng tạo của nhân dân trong thực hiện các mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh; đảm bảo từng nội dung của CVĐ được thực hiện hiệu quả. Trong giai đoạn tới, MTTQ và các tổ chức thành viên cần triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, chồng chéo về nội dung, đối tượng trong tổ chức thực hiện, nhất là cơ sở, địa bàn dân cư.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, cuộc làm việc nhằm đánh giá để nhìn nhận lại sự phối hợp giữa Mặt trận với các tổ chức thành viên trong 5 năm qua để thấy được tính hiệu quả cũng như nội dung thực hiện được; đồng thời dự kiến phối hợp những nội dung trong 5 năm tới. 

Theo bà Trương Thị Ngọc Ánh, qua 5 năm triển khai CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã xây dựng được 5 nội dung toàn diện. Đây là cơ sở, là sức mạnh để làm nên thành công cũng như tính hiệu quả trong chương trình phối hợp của Mặt trận và các tổ chức thành viên. Chỉ khi phát huy trách nhiệm của các tổ chức thành viên thì từng nội dung CVĐ mới được triển khai rộng rãi để góp phần đảm bảo phát triển xã hội, đảm bảo mục tiêu quốc gia và giảm nghèo bền vững.

Kết quả trên có được là do sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, phân công trách nhiệm trong tổ chức thực hiện giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên trong triển khai 5 nội dung CVĐ. Đến thời điểm này, UBTƯ MTTQ đã tập hợp đầy đủ báo cáo của Ủy ban MTTQ 63 tỉnh, thành phố. Các tổ chức thành viên của Mặt trận cũng đã cung cấp đầy đủ thông tin cũng như kết quả của CVĐ để tiếp tục củng cố, hoàn thiện cơ chế thực hiện CVĐ tốt hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản