Tin mới

Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

(Mặt trận) -Thực hiện cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh (ĐTVM)”, thời gian qua, các cấp, ngành trong tỉnh Long An triển khai nhiều hoạt động, tập trung hướng về cơ sở. Qua đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển KT-XH trên địa bàn.

Ấm tình đoàn kết

Lai Châu: Kết nối tiêu dùng hàng Việt ở vùng cao

Lâm Thao: Chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh

Phát huy sức mạnh toàn dân

Thời gian qua, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An tập trung triển khai, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, ĐTVM”. Nhằm phát huy sức mạnh toàn dân, UBMTTQ Việt Nam từ tỉnh đến cơ sở quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tầm quan trọng của CVĐ đến các tầng lớp nhân dân. Từ đó, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, vận động người dân tham gia đóng góp nhằm huy động mọi nguồn lực thực hiện hiệu quả các tiêu chí xây dựng NTM, ĐTVM của địa phương.

 Các tuyến đường giao thông nông thôn được xây dựng khang trang, sạch đẹp

Bên cạnh đó, các mô hình tự quản ở cộng đồng, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, phòng, chống tội phạm,... được khiển khai, thực hiện hiệu quả. Các mô hình khu dân cư kiểu mẫu, tuyến đường NTM kiểu mẫu trong CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, ĐTVM” cũng được duy trì và nhân rộng. Bằng việc đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động đã cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân cùng chung tay thực hiện.

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An - Lê Thị Cẩm Tú cho biết: “UBMTTQ tỉnh thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo cơ sở quan tâm và đưa CVĐ đi vào chiều sâu, phát triển bền vững. Trong đó, chủ động xây dựng kế hoạch, bám sát vào nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương để phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; lồng ghép CVĐ với các phong trào thi đua của MTTQ và các đoàn thể nhân dân để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương và của tỉnh”.

Để tạo khí thế thi đua sôi nổi, UBMTTQ Việt Nam tỉnh chú trọng công tác biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình có sự đổi mới, sáng tạo mang lại hiệu quả trong tổ chức thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, ĐTVM” tại cơ sở. Qua đó, huy động nguồn lực, khơi dậy sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân để CVĐ ngày càng có sức lan tỏa rộng rãi và mang lại hiệu quả thiết thực.

Chung sức xây dựng quê hương

Dưới sự lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, UBMTTQ Việt Nam huyện Cần Đước luôn phát huy tinh thần đoàn kết, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ, giúp nhau giảm nghèo, vượt qua mọi khó khăn. Với phương châm “Lấy sức dân chăm lo đời sống cho nhân dân”, UBMTTQ các cấp nâng cao hiệu quả, đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản trong thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, ĐTVM”. Phong trào xây dựng NTM, ĐTVM trên địa bàn huyện được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng.

 Diện mạo thị trấn Cần Đước ngày càng khởi sắc

Những năm gần đây, diện mạo thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước ngày càng khởi sắc, cảnh quan, môi trường ngày sạch đẹp, người dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Tháng 7/2020, thị trấn được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị. Đây là “quả ngọt” sau thời gian nỗ lực thực hiện các tiêu chí xây dựng ĐTVM của chính quyền và người dân địa phương.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị trấn Cần Đước - Lê Minh Tuấn chia sẻ: “Thực hiện công tác vận động xây dựng thị trấn đạt chuẩn VMĐT trong những năm qua đạt một số kết quả tích cực. Đó là, bộ mặt thị trấn dần “thay da, đổi thịt” theo hướng văn minh, sạch đẹp; hạ tầng từng bước được quan tâm đầu tư như Công viên văn hóa huyện, vỉa hè Quốc lộ 50, đường Lê Hồng Phong, đường Nguyễn Trãi, láng nhựa các tuyến đường nội ô thị trấn, đal hóa các tuyến đường giao thông khu phố,... Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, vai trò làm chủ của nhân dân được phát huy”.

Phát huy những kết quả đã đạt, năm 2021, UBMTTQ Việt Nam thị trấn Cần Đước tập trung thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, ĐTVM”, tổ chức cho các khu phố, cơ sở thờ tự đăng ký thực hiện mô hình dân vận khéo gắn với việc giữ vững khu phố văn hóa, thị trấn văn hóa, xây dựng thị trấn đạt chuẩn VMĐT. Đồng thời, duy trì các mô hình: Khu dân cư tự quản về ma túy; Cộng đồng tự quản về môi trường; Kênh, rạch bảo đảm vệ sinh môi trường; Khu dân cư “4 không” (không ma túy, không vi phạm trật tự, an toàn giao thông, không có người sinh con thứ 3, không xả rác bừa bãi); Ánh sáng văn hóa khu dân cư; Cơ sở thờ tự văn hóa;...

Phấn khởi trước những thay đổi trên quê hương, ông Nguyễn Văn Bờ (khu phố 1A, thị trấn Cần Đước) bày tỏ: “Thực hiện xây dựng ĐTVM mang lại nhiều lợi ích cho người dân. Những công trình nhà văn hóa, công viên, vỉa hè được xây dựng khang trang, kiên cố; các tuyến đường được láng nhựa, đal hóa thông thoáng, rộng rãi; cảnh quan môi trường sạch, đẹp. Nhờ đó mà cuộc sống của người dân ngày một khá lên. Chính vì thế, gia đình tôi quyết tâm giữ gìn vệ sinh môi trường, tham gia chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường, cam kết mang rác để trước cửa nhà đúng theo lịch lấy rác của Công ty Công trình đô thị và vận động người dân cùng chung tay xây dựng khu dân cư văn minh, sạch đẹp”.

Tại xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Hóa, qua thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, ĐTVM” đã thể hiện vai trò người dân là chủ thể trong xây dựng NTM, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong việc đóng góp ngày công, kinh phí, hiến đất, góp phần thành công chương trình xây dựng NTM trên địa bàn.

Là tổ chức thành viên trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Thạnh Phú tích cực vận động phụ nữ chung tay xây dựng NTM. Qua đó, tập hợp, đoàn kết phụ nữ tạo thành sức mạnh góp phần vào thành tích chung của địa phương cũng như khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố và tăng cường.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Thạnh Phú - Hồ Huỳnh Kim Cương chia sẻ: “Gắn với CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, ĐTVM”, Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và người dân tham gia “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới; giáo dục các bà mẹ có con dưới 16 tuổi nuôi dạy con tốt;... Năm 2021, Hội vận động 100% hộ gia đình phụ nữ đăng ký thực hiện CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng NTM; duy trì 2 tuyến đường xanh, sạch, đẹp và mô hình Nuôi con khỏe, dạy con ngoan tại ấp Cả Cỏ và Thạnh Lập. Đồng thời, duy trì mô hình Chi hội Phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng NTM tại chi hội phụ nữ các ấp với hoạt động cụ thể như thu gom rác thải, phát quang bụi rậm”.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp, CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, ĐTVM” tỉnh Long An đã tạo thành phong trào rộng khắp và đạt nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT-XH, nhiệm vụ xây dựng NTM, ĐTVM của tỉnh, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đặc biệt là ở vùng nông thôn./.

Thu Hương

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản