Tin mới

Giao Thuỷ tập trung các giải pháp xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

(Mặt trận) - Gần 4 năm sau khi về đích chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), các cấp ủy, chính quyền, nhân dân huyện Giao Thuỷ tiếp tục nỗ lực, chủ động không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và đưa nông thôn phát triển bền vững góp phần phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dựa vào sức dân xây dựng nông thôn mới

Khơi dậy sức dân trong xây dựng những vùng quê đáng sống

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tư Nghĩa hướng mạnh về cơ sở

 

Tháng 4-2018 huyện Giao Thủy là huyện thứ 50/713 huyện trên toàn quốc và là huyện thứ 5 trong tỉnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2017, về đích trước gần 2 năm so với kế hoạch đề ra. Xác định xây dựng NTM là chương trình mang tính tổng thể, toàn diện trên tất cả lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; để tạo tiền đề vững chắc cho chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu trong giai đoạn tiếp theo, huyện Giao Thuỷ chủ trương tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật theo các tiêu chí NTM, nhất là các công trình trọng điểm, hệ thống đường giao thông, điện chiếu sáng, trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc, các thiết chế văn hóa, thể thao,…

Đến năm 2020, huyện Giao Thủy đã hoàn thành và đưa vào khai thác hàng loạt công trình, dự án như: nâng cấp, cải tạo đường phòng chống lụt bão Giao Thiện, Bình - Lạc, Thiện - Hương, Tiến - Long, thị trấn Quất Lâm - Giao Phong, Tiến - Thịnh với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng; tuyến đường huyện Tiến - Hải được nâng cấp thành tỉnh lộ 488. Hoàn thành các tuyến đường thuộc dự án giao thông nông thôn WB tại các xã: Giao Hải, Giao Nhân, Bình Hòa, Giao Tân, Giao Yến, Giao Phong, Giao Long, Giao Hương theo tiêu chuẩn đường loại B. Các xã, thị trấn đầu tư nâng cấp hơn 300km đường trục xã, liên xã; hơn 500km đường trục chính nội đồng; hệ thống đường dong, ngõ xóm được quan tâm mở rộng, bê tông hóa khang trang, sạch, đẹp…

Hệ thống điện được cải tạo, nâng cấp, đảm bảo 100% hộ gia đình và các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong huyện được sử dụng điện lưới quốc gia với chất lượng ổn định. Hệ thống cấp nước cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và phục vụ sản xuất. Những công trình xây dựng cơ bản đã phát huy hiệu quả, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, diện mạo nông thôn từng bước thay đổi theo hướng hiện đại, văn minh. Bên cạnh đó, huyện Giao Thuỷ tiếp tục lựa chọn một số xã, thị trấn tiêu biểu như: Giao Phong, Bạch Long, Giao Hải… triển khai thực hiện chương trình xây dựng xã NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020.

Các phong trào: Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh; xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; phụ nữ Giao Thuỷ chung tay xây dựng NTM; phong trào Tuổi trẻ Giao Thuỷ xây dựng NTM... đã phát huy hiệu quả vận động nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo, đóng góp, ủng hộ kinh phí xây dựng nhà văn hóa; hiến đất, tự tháo dỡ công trình giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống điện, đường, trường, trạm; giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chung tay bảo vệ môi trường. Nhiều xã đã thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, chú trọng phát triển các nghề mới, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp về địa phương đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho nhiều lao động ở địa phương. Đến nay, huyện Giao Thuỷ đã có 5 xã Giao An, Giao Hải, Giao Tiến, Giao Phong và Bạch Long được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2020.  

Phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18-6-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 14-7-2021 về xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. UBND huyện Giao Thủy xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Theo đó, quan điểm chỉ đạo của huyện nhất quán là phát huy nền tảng sức mạnh toàn dân, tinh thần đoàn kết về vai trò làm chủ của người dân; không nóng vội, chạy theo thành tích, không huy động quá sức dân; đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch.

Huyện Giao Thủy phấn đấu đến năm 2025 có: 19 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao; 7 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 200 xóm, tổ dân phố đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; huyện được công nhận huyện NTM nâng cao. Cuối tháng 7 vừa qua, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu huyện Giao Thuỷ giai đoạn 2021-2025. Trong đó, UBND huyện đã đề ra 7 nhóm giải pháp trọng tâm để phấn đấu thực hiện và hoàn thành chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.

Một trong những giải pháp quan trọng là: Tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận ngày càng cao trong xã hội, thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở. UBND huyện yêu cầu Đảng ủy, chính quyền các xã, thị trấn, các thôn tập trung cao, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, không có tư tưởng chủ quan, thỏa mãn, bằng lòng với kết quả đạt được; ban hành Nghị quyết về xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; xây dựng kế hoạch thực hiện với các mục tiêu, lộ trình cụ thể, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đảm bảo tính khả thi; rà soát, đánh giá thực trạng NTM theo Bộ tiêu chí quốc gia về NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.

Đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, triển khai rà soát, đánh giá kết quả thực hiện từng tiêu chí; lập kế hoạch, giải pháp thực hiện để phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong giai đoạn 2021-2025; các xã, thị trấn chưa đạt chuẩn NTM nâng cao, tiến hành rà soát, đánh giá, lập kế hoạch, xác định mục tiêu, lộ trình, giải pháp thực hiện cụ thể để đạt chuẩn NTM nâng cao, hướng tới xây dựng NTM kiểu mẫu. Phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận của xã, thị trấn trong việc tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; thường xuyên kiểm tra, giám  sát, đôn đốc, đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn. Chủ động huy động nguồn lực của địa phương để lồng ghép với các nguồn vốn của các chương trình, dự án, nguồn vốn hợp pháp khác trong thực hiện xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. 

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, huyện Giao Thuỷ phấn đấu hoàn thành thắng lợi chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025  để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra./.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản