Tin mới
Lạng Sơn: Khơi nguồn xã hội hóa xây dựng nông thôn mới
Lạng Sơn: Khơi nguồn xã hội hóa xây dựng nông thôn mới
(Mặt trận) -Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, năm 2023, việc triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục đạt được những kết quả tích cực và hoàn thành các mục tiêu đề ra. Để có...
Xã Cam Thủy hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao
Xã Cam Thủy hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao
(Mặt trận) -Với quyết tâm cao, nỗ lực vượt bậc, chủ động, sáng tạo lựa chọn những giải pháp có trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng sản xuất, sinh hoạt ở nông thôn, nâng...
Đak Đoa xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
Đak Đoa xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
(Mặt trận) -Những năm gần đây, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” trên địa bàn huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã mang lại hiệu quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực, góp phần...
Bình Thuận: Nhiều mô hình xây dựng nông thôn mới
Bình Thuận: Nhiều mô hình xây dựng nông thôn mới
(Mặt trận) -Xây dựng nông thôn xanh - sạch - đẹp, giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo nếp sống văn minh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần là một trong những phong trào nhận được sự đồng tình cao của...
Gắn kết người dân xây dựng nông thôn mới
Gắn kết người dân xây dựng nông thôn mới
(Mặt trận) -Phát huy vai trò của mình, MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản