MTTQ huyện Lương Tài chung sức xây dựng Nông thôn mới
MTTQ huyện Lương Tài chung sức xây dựng Nông thôn mới
(Mặt trận) -Xác định tham gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Ủy ban MTTQ huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các tổ chức thành viên chú trọng thực hiện Cuộc vận động “Toàn...
Nông thôn mới ở Thổ Bình: Cán bộ cùng dân lo
Nông thôn mới ở Thổ Bình: Cán bộ cùng dân lo
(Mặt trận) - Tập hợp sức dân chung tay xây dựng nông thôn mới chính là yếu tố đưa xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang về đích nông thôn mới trong năm 2021. Thời điểm hiện tại, chính quyền địa phương và...
Ninh Hải dẫn đầu phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới
Ninh Hải dẫn đầu phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới
(Mặt trận) -Trong thời gian qua, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuân đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) với nhiều chuyên đề. Các phong trào TĐYN đã được triển khai sâu rộng tới các cơ quan, đơn vị, địa phương...
Nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao
Nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao
(Mặt trận) -Thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, MTTQ các cấp tỉnh Lào Cai đã tập trung vận động nhân dân cùng đồng thuận hưởng ứng giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Tại các địa...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản