Tin mới

Hà Giang: Tạo không khí thi đua sôi nổi, đoàn kết

(Mặt trận) -Phát huy vai trò của mình, MTTQ tỉnh Hà Giang đã tích cực vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân trong tỉnh tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh.

Đại Từ (Thái Nguyên): Góp sức xây dựng huyện nông thôn mới

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lai Vung tập trung phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Quảng Ngãi: Thêm nhiều công trình, phần việc ý nghĩa

 Người dân xã Yên Cường, huyện Bắc Mê (tỉnh Hà Giang) tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Ảnh: Văn Quân.

Theo ông Lý Hồng Quang - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang, trong 6 tháng đầu năm, MTTQ các cấp tỉnh Hà Giang đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng NTM. Toàn tỉnh Hà Giang đã tổ chức ra quân xây dựng NTM được hơn 200 buổi với trên 14.000 lượt người dân tham gia, thực hiện hơn 48.000m đường bê tông các loại, bó láng nền nhà được hơn 200 hộ, kiên cố hóa 2.650m kênh mương, nhân dân hiến hơn 32.000m2 đất, mở mới gần 10.000m đường đất, đá. Tính đến nay, Hà Giang có 1 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 48 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó có 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực MTTQ tỉnh đã phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể xây dựng và tổ chức triển khai chương trình phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM, đô thị văn minh. MTTQ các cấp tỉnh đã phối hợp thực hiện xây mới 72 căn nhà với kinh phí 3,59 tỷ đồng, sửa chữa 3 căn nhà với kinh phí 45 triệu đồng. Đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực và tiềm năng, tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu sản xuất, nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo gắn với thực hiện nghị quyết về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025.

Nhờ đó, nhiều hộ gia đình đã tham gia hưởng ứng để vượt khó làm giàu, tiêu biểu như gia đình ông Trần Văn Điểm tại xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên. Sau nhiều năm khai phá, cải tạo khu đất, ông Điểm đã trồng 3ha chè Shan tuyết, gần 2ha cây lấy gỗ chủ yếu là keo, mỡ và sồi, đào gần 2.000m2 ao thả cá, còn lại là diện tích trồng các loại rau màu. Bên cạnh đó, gia đình còn đẩy mạnh đầu tư chăn nuôi trâu, lợn và các loại gia cầm để tạo ra nguồn thu nhập và phân bón cho các loại cây trồng. Hiện nay, thu nhập mỗi năm của gia đình ông từ nương chè Shan tuyết đạt gần 35 triệu đồng mỗi năm; thu nhập từ chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm mỗi năm đạt trên 40 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang Lý Hồng Quang cho biết, MTTQ tỉnh thường xuyên tuyên truyền, quán triệt trong hệ thống Mặt trận các cấp của tỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả của tập thể, cá nhân trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Kết quả 6 tháng đầu năm, MTTQ các cấp tỉnh thông qua các hình thức tuyên truyền bằng băng rôn, pano, đài phát thanh, loa truyền thanh không dây tại các phiên chợ, các buổi họp thôn, tổ dân phố, đến nay đã tuyên truyền được 1.562 buổi với 115.326 lượt người tham dự. Công tác phối hợp với các cơ quan báo, đài triển khai ngày càng hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, mỗi cán bộ, công chức coi công tác thi đua, khen thưởng là động lực phát triển, tạo không khí thi đua sôi nổi, đoàn kết.

Phát huy những kết quả đạt được, trong 6 tháng cuối năm, MTTQ tỉnh Hà Giang tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, trau dồi nhận thức về công tác thi đua trong cán bộ, công chức MTTQ các cấp, tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh và khen thưởng các điển hình tiên tiến là cán bộ, công chức có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, trong các phong trào thi đua; phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông của MTTQ tỉnh.

T.Q

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản