Tin mới
Cùng dồn sức cho công tác phòng, chống dịch
Cùng dồn sức cho công tác phòng, chống dịch
(Mặt trận) - Khi đại dịch Covid-19 lây lan, bùng phát ở nước ta, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã chủ động, sáng tạo, phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp với các cơ quan nhà nước...
Sức mạnh đoàn kết trong đại dịch
Sức mạnh đoàn kết trong đại dịch
(Mặt trận) -Đảng ta luôn xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là nguồn sức mạnh và là nhân tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong cuộc chiến chống dịch, tinh thần...
Kết nối mạch nguồn đại đoàn kết để phòng chống dịch
Kết nối mạch nguồn đại đoàn kết để phòng chống dịch
(Mặt trận) -Cùng với rất nhiều chương trình hỗ trợ người khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 của Trung ương và Thành phố (TP), Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, kịp thời...
Kết nối mạch nguồn đoàn kết để phòng, chống dịch
Kết nối mạch nguồn đoàn kết để phòng, chống dịch
(Mặt trận) -Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Đồng Nai đã phát huy tốt vai trò trung tâm kết nối và nhân lên mạch nguồn đoàn kết, huy động mọi nguồn lực cùng tham...
Đoàn kết chống dịch
Đoàn kết chống dịch
(Mặt trận) - Chia sẻ tại phóng sự "Đoàn kết chống dịch" được phát sóng trên chuyên mục "Phát huy vai trò của Mặt trận" - VTV1 vào lúc 17h05 ngày 19/8, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản