Tin mới
Sức mạnh đoàn kết từ cơ sở
Sức mạnh đoàn kết từ cơ sở
(Mặt trận) - Lịch sử vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là sự tiếp nối liên tục trong dòng chảy của chủ nghĩa yêu nước và truyền thống đại đoàn kết của dân tộc. Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chính...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản