Hà Giang: Vị Xuyên với công tác giảm nghèo bền vững

(Mặt trận) - Quyết liệt triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), phát triển "tam nông" thịnh vượng, nâng cao chất lượng cải tạo vườn tạp (CTVT), nhân rộng mô hình kinh tế, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, huy động nguồn lực xây dựng nhà ở... là những giải pháp hiệu quả giúp Vị Xuyên vượt xa chỉ tiêu giảm nghèo bền vững sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

TP.Hà Nội: Nâng cao chất lượng cuộc sống cho các đối tượng khó khăn

Ðoàn kết xây dựng nông thôn mới ở Quài Tở

Những khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp ở Sóc Trăng

Cán bộ chuyên môn huyện Vị Xuyên bấm thẻ tai, trao bò thuộc 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia cho hộ nghèo xã Phú Linh. 

Xác định Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, huyện Vị Xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, quyết liệt trong chỉ đạo triển khai thực hiện; thành lập Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG từ huyện đến cơ sở; xây dựng kế hoạch chi tiết, thường xuyên giao ban, báo cáo nắm bắt tiến độ, tháo gỡ khó khăn trong triển khai dự án ở cơ sở. Tính đến hết tháng 6.2023, tổng kinh phí thực hiện dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo năm 2022 là 1.761 triệu đồng, đã giải ngân đạt 88,76%, thực hiện 13 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp với 133 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo tham gia. Đối với dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, đã thực hiện 5 mô hình với 43 hộ tham gia; các địa phương tổ chức 15 lớp tập huấn, 49 hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm với hàng nghìn lượt người tham gia.

Thực hiện chương trình CTVT, huyện Vị Xuyên chủ động rà soát, khuyến khích, hỗ trợ hộ nghèo tham gia. Sau hơn 2 năm thực hiện, chương trình đi vào thực chất. Toàn huyện có hơn 1.810 hộ CTVT, trong đó trên 950 hộ nghèo, cận nghèo; trung bình mỗi vườn sau khi cải tạo cho thu nhập 3 - 3,7 triệu đồng/tháng; có 35 hộ nghèo, cận nghèo đã thoát nghèo, có mức sống trung bình, khá.

Cùng với đó, để nâng cao thu nhập cho người dân, BCH Đảng bộ huyện ban hành kịp thời các nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án khuyến khích, hỗ trợ phát triển KT - XH phù hợp với tình hình thực tiễn; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư; phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững, liên kết theo chuỗi giá trị với các sản phẩm nông nghiệp đặc sản, đặc trưng của địa phương như: Liên kết trồng 100 ha lúa thuần chất lượng cao; sản xuất và tiêu thụ chè giữa người dân với 10 công ty, HTX theo quy hoạch vùng nguyên liệu với diện tích 2.743 ha; xây dựng 30 nhà lưới trồng rau, dưa; trồng rừng sản xuất gắn với cây dược liệu; liên kết sản xuất trồng rau chuyên canh tại xã Phong Quang, Đạo Đức, thị trấn Nông trường Việt Lâm; chăn nuôi Hươu sinh sản và lấy nhung với quy mô 70 con và chăn nuôi lợn rừng với quy mô 150 con tại xã Trung Thành; chăn nuôi gà dưới tán rừng tại thị trấn Nông trường Việt Lâm quy mô 2.000 con. Phát triển ổn định đàn gia súc với sản lượng thịt hơi xuất chuồng năm 2022 đạt 9.413 tấn; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt trên 1.944 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực thu hoạch hàng năm đạt trên 57.000 tấn, giá trị thu nhập bình quân sản phẩm/ha đất trồng cây hàng năm đạt 71,5 triệu đồng; toàn huyện có 23 sản phẩm đã được chứng nhận OCOP từ 3 - 4 sao.

Trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, toàn huyện đã giải quyết việc làm mới cho 9.878 lao động, vượt 31,7% mục tiêu nghị quyết; đào tạo dạy nghề được 45 lớp cho 1.226 học viên, số lao động qua đào tạo nghề có việc làm tại chỗ đạt 80%. Có 612 hộ nghèo được xây dựng nhà ở. Tổng kinh phí sự nghiệp thực hiện 3 Chương trình MTQG năm 2022 đạt 6.537 triệu đồng; triển khai 39 mô hình đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, hỗ trợ việc làm bền vững.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và nỗ lực vươn lên thoát nghèo của người dân, năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm xuống còn 45,11%, giảm 4,82%/năm, vượt mục tiêu nghị quyết. Dự kiến hết năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm 6,2%, đạt 205% so với mục tiêu nghị quyết; là "điểm sáng" trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra; qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống, lan tỏa niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.   

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản