Tin mới
Diện mạo mới vùng nông thôn Hà Giang
Diện mạo mới vùng nông thôn Hà Giang
(Mặt trận) -Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được MTTQ tỉnh Hà Giang triển khai bằng nhiều hình thức, góp phần khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết trong nhân dân, mang lại diện mạo...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản