Hòa An với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

(Mặt trận) -Ủy ban MTTQ huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn dân trên địa bàn thực hiện tốt cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm, tính sáng tạo của nhân dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chung tay vì người nghèo

Nghệ An: Gần 90 tỷ đồng ủng hộ 'Tết vì người nghèo'

Hàng Việt tạo niềm tin

 Từ sự đồng thuận của người dân, nhiều tuyến đường làng, ngõ xóm của xã Hồng Việt (Hòa An) đã được bê tông hóa.

Để thực hiện hiệu quả CVĐ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua nhiều hình thức; thường xuyên phối hợp với UBND huyện và các ban, ngành triển khai thực hiện CVĐ đến tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên phối hợp tổ chức tuyên truyền gắn với các CVĐ, các phong trào phù hợp với từng cơ sở, từng tiêu chí phụ trách xây dựng nông thôn mới. Trong đó, Đoàn Thanh niên thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đẩy mạnh CVĐ “5 không, 3 sạch”; Hội Nông dân huyện tổ chức phát động phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ký cam kết xây dựng nếp sống văn minh; các xã, thị trấn tổ chức cho gia đình, xóm, tổ dân phố đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, xóm, tổ dân phố văn hóa, tuyến đường phố văn minh đô thị, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc; vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự nông thôn...

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Sầm Quang Tập cho biết: Hằng năm, MTTQ các cấp của huyện cùng các tổ chức thành viên phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tổ chức cho 100% xóm, tổ dân phố đăng ký thực hiện các nội dung của CVĐ với mục tiêu cụ thể, rõ ràng, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương để người dân hiểu mục đích, ý nghĩa gắn với lợi ích trực tiếp được hưởng, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện các nội dung đề ra.

Từ năm 2015 đến nay, huyện huy động gần 80 tỷ đồng thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Trong đó, huy động xã hội hóa trên 9 tỷ 976 triệu đồng, 150 tấn xi măng, nhân dân hiến 6.975 m2 đất, 94.853 ngày công lao động bê tông hóa và cấp phối đường nông thôn dài 497 km. Đến nay, huyện có 3 xã đạt 10 - 14 tiêu chí nông thôn mới; 6 xã đạt 5 - 9 tiêu chí, không còn xã dưới 5 tiêu chí; bình quân toàn huyện đạt 12 tiêu chí.

100% xã với 98,34% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 100% xã có điểm bưu điện văn hóa; 100% xóm có đường ô tô đến trung tâm xóm; 82% hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh; 86% hộ chăn nuôi có chuồng chăn nuôi hợp vệ sinh. Hằng năm có trên 80% hộ đăng ký gia đình văn hóa; trên 55% khu dân cư đăng ký khu dân cư văn hóa; 95% đăng ký cơ quan, đơn vị văn hóa.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ủy ban MTTQ các cấp đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội tạo nguồn lực để giúp đỡ hộ nghèo.

Từ đầu năm đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” của huyện vận động được trên 100 triệu đồng; huyện sửa chữa, xây mới 9 nhà “Đại đoàn kết”, trong đó 3 nhà từ Quỹ "Vì người nghèo" của tỉnh với mức hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà, 6 nhà từ Quỹ "Vì người nghèo" của huyện, mức hỗ trợ 20 triệu đồng/nhà. Cùng với hỗ trợ làm nhà ở, số tiền quỹ còn lại huyện hỗ trợ người dân phát triển sản xuất.

Để thúc đẩy phong trào thi đua phát triển kinh tế, Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với các tổ chức thành viên vận động các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, xây dựng trang trại, gia trại; giới thiệu các điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh; tạo nguồn vốn cho hội viên, đoàn viên nghèo phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Phối hợp với các ngân hàng, tạo điều kiện cho các đoàn viên, hội viên nghèo, cận nghèo, hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng đặc biệt khó khăn và các đối tượng chính sách khác vay vốn sản xuất.

Trong xây dựng đô thị văn minh, Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện nghiêm các quy định về quy hoạch, chỉnh trang đô thị, lòng đường, vỉa hè, góp phần tạo cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp. Huyện đã xây dựng được nhiều mô hình, công trình thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và hoạt động hiệu quả.

Ngọc Dung

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản