Tin mới

Huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh với mục tiêu xây dựng thành công huyện nông thôn mới trong năm 2021

(Mặt trận) - Xác định xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Thời gian qua, MTTQ Việt Nam hai cấp huyện Châu Thành (tỉnh Trà Vinh) tập trung triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực, góp phần vào thành quả chung của công tác XDNTM ở địa phương, nhận được sự đồng thuận cao của Nhân dân; đồng thời đang tập trung toàn lực để phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng thành công huyện nông thôn mới vào cuối năm 2021.

Sửa Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới

An Giang huy động nguồn lực xã hội chăm lo đời sống Nhân dân

Lào Cai: Những công trình thắm tình đoàn kết

Đường về xã Hòa Minh (huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) 

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ Việt Nam hai cấp trong huyện tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia hưởng ứng, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện, nhất là thực hiện các tiêu chí XDNTM gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững, qua đó khơi dậy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo; đóng góp nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn như hiến đất làm đường, xây dựng các công trình dân sinh, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự,... Bà Nguyễn Thị Hồng Diễm, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Thành cho biết, thông qua công tác tuyên truyền, vận động đã huy động Nhân dân hiến hơn 828 ngàn m2 đất; góp tiền, vật tư quy thành tiền trị giá hơn 157 tỷ đồng và hơn 10.120 ngày công lao động góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.

Công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo”, các hoạt động hỗ trợ người nghèo và an sinh xã hội nhận được sự chung sức, đồng lòng của toàn xã hội. Trong 10 năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” tiếp nhận trên 57,8 tỷ đồng, Quỹ “An sinh xã hội” hơn 11,2 tỷ đồng, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên 7,6 tỷ đồng, qua đó góp phần xây dựng mới và sửa chữa 2.868 căn nhà ở cho các gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở và tổ chức nhiều hoạt động an sinh. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 16,02% năm 2016 giảm còn 2,89% năm 2020 , riêng tỷ lệ hộ nghèo các xã có đông đồng bào dân tộc Khmer giảm từ 25,39% (năm 2016) xuống còn 6,45% (năm 2020).

MTTQ Việt Nam hai cấp chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức 282 cuộc giám sát về thực hiện các chính sách, dự án trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhất là giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; bảo vệ môi trường; an toàn thực phẩm; nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới, nhất là nguồn lực do Nhân dân đóng góp và nhà nước đầu tư,... Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam còn hướng dẫn, vận động Nhân dân chủ động theo dõi, tham gia giám sát thường xuyên, kịp thời những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn ở địa phương. Thông qua hoạt động giám sát đã giúp cho chính quyền và ngành chức năng điều chỉnh các nội dung và chính sách trong xây dựng nông thôn, hỗ trợ nông dân phù hợp hơn và được Nhân dân đồng tình ủng hộ cao.

Việc tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả XDNTM là một trong những kênh quan trọng giúp cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng đánh giá, kiểm chứng đối với kết quả XDNTM ở địa phương, cơ sở; thể hiện ý chí, nguyện vọng và sự tham gia, giám sát trực tiếp của người dân trong XDNTM,... UBMTTQ Việt Nam hai cấp và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện tốt vai trò phối hợp, phân công trách nhiệm, theo dõi và tổng hợp, phản ánh kịp thời; một số nơi có tỷ lệ hài lòng thấp, Mặt trận có văn bản đề xuất tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng nội dung các tiêu chí nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân.

Phát huy những kết quả đã đạt được, bà Nguyễn Thị Hồng Diễm, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Thanh cho biết: Năm 2021 và thời gian tới, MTTQ Việt Nam hai cấp sẽ phối hợp các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện XDNTM thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tuyên truyền, vận động Nhân dân phối hợp giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới; tiếp tục đóng góp nguồn lực để XDNTM nâng cao, hướng tới XDNTM kiểu mẫu. Tăng cường các hoạt động giám sát, nhất là phát huy vai trò giám sát trực tiếp của người dân về quá trình thực hiện ở địa phương; xem sự hài lòng của người dân về kết quả XDNTM là thước đo chất lượng trước khi đề nghị công nhận. Phấn đấu đến cuối năm 2021, huyện Châu Thành có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới; hai xã đạt nông thôn mới nâng cao; 01 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh và xây dựng thành công huyện nông thôn mới.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản