Tin mới

Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp

(Mặt trận) -Nhằm thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp”. Với sự đồng thuận hưởng ứng của người dân, phong trào đã mang lại những hiệu quả thiết thực góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu tại các địa phương.

Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Bình đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước

Tiền Giang: Dấu ấn trong công tác giảm nghèo

Sơn La quyết tâm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025

 Người dân xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương tham gia trồng hoa trên các tuyến đường giao thông.

Thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp” huyện Vĩnh Tường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhằm huy động sự vào cuộc chung tay góp sức của nhân dân tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm, thu gom rác thải, trồng cây xanh, cây cảnh đường hoa tạo cảnh quan môi trường, lắp điện chiếu sáng trên đường làng ngõ xóm ở các khu dân cư. Tại các huyện, thành thị, MTTQ các cấp đã chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng và duy trì được các mô hình ngày Chủ nhật xanh, ngày thứ 7 tình nguyện, thực hiện việc thu gom xử lý rác thải qua đó huy động được sự tham gia tích cực của người dân trong bảo vệ môi trường sống. Trong năm 2022, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn đã xây dựng được 369 tuyến đường đạt 4 tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp.

Cùng với huyện Vĩnh Tường, hưởng ứng phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp”, Mặt trận các cấp huyện Tam Dương đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp kinh phí, ngày công lao động, hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn, trồng cây xanh, trồng hoa, vẽ tranh bích họa tại các tuyến đường. Trong năm 2022, các xã, thị trấn trên địa bàn đã xây dựng được 157 tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp với chiều dài gần 100km.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Tuấn Khanh cho biết, qua triển khai, phong trào đã tạo chuyển biến sâu rộng, nâng cao nhận thức của người dân đối với công tác bảo vệ môi trường. Đến nay, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp” đã lan tỏa sâu rộng đến từng khu dân cư với hơn 600 mô hình bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp được thành lập trên địa bàn toàn tỉnh.

Việc triển khai, xây dựng mô hình tuyến đường kiểu mẫu đã tạo thành phong trào sôi nổi trong nhân dân. Hầu hết người dân đều hình thành ý thức bảo vệ môi trường, thường xuyên làm sạch đường làng, ngõ xóm, trồng hoa, vẽ tranh tường, tạo cảnh quan môi trường khang trang, sạch đẹp. Các ngõ xóm, khu dân cư, tổ dân phố trong tỉnh cơ bản đã có đèn chiếu sáng, đảm bảo việc sinh hoạt và đi lại của người dân.

Với những hiệu ứng tích cực đó, năm 2023, MTTQ các cấp tiếp tục chủ trì và phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia thực hiện phong trào, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư “sáng, xanh, sạch, đẹp”, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân tại các khu dân cư. Tiếp tục triển khai xây dựng mới tối thiểu 10 tuyến đường/xã, phường, thị trấn. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, hình thành ý thức tự giác, thói quen tích cực trong việc thu gom, phân loại xử lý rác thải ngay tại hộ gia đình, lắp điện chiếu sáng, trồng cây xanh…

ANH VŨ

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản