Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp
Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp
(Mặt trận) -Nhằm thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường,...
Xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp
Xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp
(Mặt trận) -Xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp là phong trào được Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh Vĩnh Phúc tích cực triển khai. Nhờ đó, đã huy động được khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức thực hiện hiệu...
Đẩy mạnh phong trào xây dựng khu dân cư sáng-xanh-sạch-đẹp
Đẩy mạnh phong trào xây dựng khu dân cư sáng-xanh-sạch-đẹp
(Mặt trận) -Thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng-xanh-sạch-đẹp”, Ủy ban MTTQ huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân...
Xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp
Xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp
(Mặt trận) -Những năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều giải pháp sáng tạo để triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp”. Với những mô...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản