Tin mới

Làn gió mới từ một cuộc vận động

(Mặt trận) - 5 năm qua, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng, thiết thực trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Đến nay, cuộc vận động đã như một làn gió mới mang lại những kết quả thiết thực cho đời sống người dân.

Hướng tới xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

Tuyên Quang: Xây dựng nông thôn mới từ sức mạnh đoàn kết toàn dân

Tân Yên (Bắc Giang): Tự chủ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo

Người dân chung tay làm những con đường hoa tại huyện Thanh Hà, Hải Dương. Ảnh: Đức Anh.  

Theo ông Nguyễn Đức Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương, trong 5 năm qua, Mặt trận các cấp đã triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước mà trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh’’.

Những kết quả đạt được của cuộc vận động đã góp phần thay đổi đời sống vật chất, tinh thần nhân dân và diện mạo của các vùng quê.

Tại các địa phương, MTTQ các cấp đã phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết, vận động nhân dân, lựa chọn những nhóm tiêu chí phù hợp với tình hình thực tế để triển khai thực hiện.

Chính từ việc phát huy tinh thần đoàn kết, thông qua cuộc vận động những người Mặt trận đã khơi dậy ý chí sức mạnh và nội lực của mỗi người, mỗi gia đình trong việc vươn lên phát triển kinh tế làm giàu chính đáng.

Cũng từ cuộc vận động này người dân đã khẳng định được vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng nông mới ở địa phương.

Những kết quả cụ thể là minh chứng rõ nét cho thấy phong trào xây dựng nông thôn mới, làng, khu dân cư văn hóa, gia đình văn hoá đã thu hút được sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Sau 5 năm, toàn tỉnh đã huy động sức dân đóng góp được trên 2.000 tỷ đồng, 9.000 ha đất và 987.000 ngày công để xây dựng nông thôn mới. Hiện, toàn tỉnh có 165/178 xã về đích nông thôn mới, trong đó có 9 xã nông thôn mới nâng cao; 7 đơn vị cấp huyện về đích nông thôn mới.

Tại 100% số thôn, khu dân cư đã có nhà văn hóa, trên 93,5% số làng, khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa, 90% số gia đình văn hóa, trên 65.000 gia đình được công nhận danh hiệu “Ông bà mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền”.

Bên cạnh đó, Cuộc vận động cũng đã khơi dậy tinh thần đoàn kết huy động các nguồn lực xã hội trong chương trình hỗ trợ người nghèo, thực hiện an sinh xã hội. Từ năm 2015 đến năm 2020, Quỹ ‘’Vì người nghèo’’ các cấp trong tỉnh đã vận động được trên 65 tỷ đồng.

Từ nguồn lực trên đã hỗ trợ 1.232 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng số tiền hỗ trợ là 46 tỷ đồng; hỗ trợ khó khăn, tặng quà cho trên 150.000 lượt người nghèo với tổng số tiền trên 50 tỷ đồng. Đặc biệt, Mặt trận đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng suốt đời 100% mẹ Việt Nam anh hùng còn sống trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, để nâng cao chất lượng thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Cùng với việc tiếp tục khai thác các nguồn lực để triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động ở thôn, khu dân cư, Mặt trận các cấp cũng sẽ duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của mỗi khu dân cư, mỗi người dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản