Tin mới

Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Cà Mau tham gia xây dựng đảng, chính quyền

(Mặt trận) -Thời gian qua, Uỷ ban MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Cà Mau phát huy tốt vai trò tham gia góp ý xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền, qua đó tạo được sự đồng thuận cao của xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng sức, đồng lòng, xây dựng quê hương Vĩnh Linh giàu đẹp

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc xã Ngọk Tem trong xây dựng xã nông thôn mới

Ủy ban MTTQ huyện Càng Long: Thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ

Kịp thời giải quyết bất cập

Một trong những hình thức tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các tổ chức thành viên là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền và góp ý ban hành các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án của cấp uỷ, chính quyền, qua đó nâng cao trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền các cấp, kịp thời giải quyết những bất cập, vướng mắc ở cơ sở.

 Người dân tích cực tham gia các phong trào do MTTQ và địa phương phát động, như góp sức xây dựng nông thôn mới đổi mới, xây dựng đời sống văn hoá...

Tiếp tục thực hiện Ðề án “Ðổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam" năm 2022, MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân và dư luận xã hội; định kỳ 3 tháng/lần tổng hợp ý kiến, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết về các vấn đề dân sinh ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân, vấn đề cải cách hành chính, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông gần 600 ý kiến, kiến nghị.  

MTTQ các cấp đã tổ chức lấy ý kiến người dân về chủ trương thực hiện đầu tư dự án đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau; dự án cụm công trình Tắc Thủ; dự án xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển khu vực ÐBSCL trên địa bàn các huyện: U Minh, Trần Văn Thời và Phú Tân theo Luật Ðầu tư công. Từ đó, kịp thời phát huy những mặt thuận lợi, phát hiện khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện công trình, dự án và kiến nghị khắc phục, sửa chữa. Bên cạnh đó, qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và HÐND các cấp, các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp tổng hợp đầy đủ theo từng lĩnh vực, phân theo từng cấp thẩm quyền để kiến nghị xem xét giải quyết; đồng thời, tổng hợp báo cáo Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo quy định và tổng hợp vào thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền tại các kỳ họp của HÐND cùng cấp.

Ông Lê Văn Khởi, Phó chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Năm Căn, cho biết, năm qua Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức 9 cuộc hội nghị góp ý vào dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; giám sát về việc xây dựng, thực hiện quy ước; xét tặng danh hiệu gia đình văn hoá, ấp văn hoá; công tác cán bộ; văn hoá cơ sở... Uỷ ban MTTQ các cấp trong huyện phối hợp với các tổ chức thành viên thường xuyên góp ý định kỳ, đột xuất với cấp uỷ đảng, chính quyền về những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân. Công tác phối hợp giữa MTTQ với HÐND, UBND và các đơn vị liên quan trong các hoạt động ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

Hiệu quả trong giám sát, phản biện xã hội

Công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận các cấp từng bước đi vào nền nếp và đạt kết quả tích cực. Nội dung giám sát gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, giúp cấp uỷ đảng, chính quyền thấy rõ hơn nhiệm vụ phải làm, kịp thời đề ra biện pháp, kế hoạch thực hiện.

Toàn tỉnh đã củng cố, kiện toàn 101 ban thanh tra Nhân dân, trong năm 2022 đã thành lập 315 ban giám sát đầu tư của cộng đồng; đã phối hợp giám sát 841 vụ việc; thực hiện phản biện xã hội, tham gia góp ý 1.376 văn bản dự thảo do các ngành, các cấp, của Trung ương và địa phương gửi đến. Ðồng thời, MTTQ các cấp tham gia xem xét, giải quyết các yêu cầu, khiếu nại, tố cáo của công dân; duy trì tiếp công dân, nắm chặt tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân để đề xuất giải quyết kịp thời theo quy định. Năm 2022, MTTQ các cấp nhận 139 đơn và tiếp 204 lượt công dân.

Với sự vào cuộc tích cực, hiệu quả trong công tác xây dựng Ðảng, chính quyền, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi, huy động sự vào cuộc của toàn xã hội tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, vận động ủng hộ quỹ Vì người nghèo, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Bà Bùi Thị Màu, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Ðất Mới, huyện Năm Căn, cho biết, năm 2023, MTTQ xã tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình dân vân khéo: tuyến đường kiểu mẫu ở ấp Ông Chừng, ánh sáng nông thôn ở ấp Bù Mắc, xoá trắng hộ nghèo ở ấp Cây Thơ, nuôi dèo sò huyết ở HTX ấp Phòng Hộ, mỗi ấp xây dựng 1 khu dân cư tự quản... Người dân đồng tình ủng hộ ngày công, kinh phí xây dựng 8/9 cổng tự quản, thi đua phát triển kinh tế, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của xã chưa tới 1%.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp, người dân ấp Ông Chừng, xã Ðất Mới, nhận xét: “Tôi thấy vai trò của MTTQ ngày càng thể hiện rõ nét, với nhiều chương trình hướng về vùng sâu, vùng xa và hộ nghèo để bà con có điều kiện bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, tạo được niềm tin trong Nhân dân. Vì thế, tôi và người dân nơi đây luôn đoàn kết, tích cực phát triển kinh tế gia đình, tham gia các phong trào do MTTQ và địa phương phát động, góp sức xây dựng nông thôn mới đổi mới”.

Thời gian tới, MTTQ các cấp cùng với các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ; vận động các tầng lớp Nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức cùng đảng bộ, chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối gần nhất giữa Ðảng, chính quyền với Nhân dân./.

M.T

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản