Tin mới
Ủy ban MTTQ huyện Chợ Mới tham gia xây dựng chính quyền
Ủy ban MTTQ huyện Chợ Mới tham gia xây dựng chính quyền
(Mặt trận) -Năm 2023, Ủy ban MTTQ huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang), các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác an sinh...
“Cầu nối” giữa Đảng, chính quyền và nhân dân
“Cầu nối” giữa Đảng, chính quyền và nhân dân
(Mặt trận) -Năm 2023, MTTQ các cấp tỉnh Quảng Ninh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ...
MTTQ Lâm Bình tham gia xây dựng Đảng, chính quyền
MTTQ Lâm Bình tham gia xây dựng Đảng, chính quyền
(Mặt trận) -Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ huyện Lâm Bình,...
MTTQ huyện Tiên Du tham gia xây dựng Đảng, chính quyền
MTTQ huyện Tiên Du tham gia xây dựng Đảng, chính quyền
(Mặt trận) -Thực hiện vai trò “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, Ủy ban MTTQ huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh) chú trọng phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân,...
An Giang: Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền
An Giang: Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền
(Mặt trận) -Phát huy vai trò là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, UBMTTQVN các cấp tỉnh An Giang luôn tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm trong tham gia xây dựng chính quyền, là cầu nối giữa Đảng, nhà...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản