Mặt trận Tổ quốc xã Nhân Thắng tham gia xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh

(Mặt trận) -Những năm qua, Ủy ban MTTQ xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đẩy mạnh Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đưa Nhân Thắng  trở thành thị trấn vào năm 2025.

Ngày Xuân kể chuyện những người 'ăn cơm nhà lo việc Mặt trận'

Thanh Hóa: Góp niềm vui cho người nghèo

Quảng Ngãi: Ưu tiên dùng hàng Việt

Ủy ban MTTQ xã Nhân Thắng và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về mục tiêu, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, nội dung CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đến nhân dân thông qua hệ thống Đài truyền thanh xã, thôn; lồng ghép vào các hội nghị, sinh hoạt tổ, nhóm, câu lạc bộ… Quá trình thực hiện, gắn các nội dung CVĐ với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ đó thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, làm chuyển biến từ nhận thức đến việc làm, xuất hiện nhiều cách làm hay, huy động được nhiều nguồn lực đóng góp cho xây dựng NTM.

 Một góc đô thị Nhân Thắng

Trong phát triển kinh tế, MTTQ xã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tích tụ ruộng đất, đẩy mạnh thâm canh, tăng  vụ; ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, chất lượng với xây dựng NTM bền vững. Hàng năm, tổng diện tích gieo trồng đạt 880 ha, hệ số sử dụng đất đạt 2,24 lần. Hiện, xã đã xây dựng được 2 mô hình sản xuất rau an toàn với diện tích 1,5 ha tại HTX Nhân Hữu; mô hình lúa chất lượng cao 10ha tại HTX Ngô Cương…Đưa giá trị sản xuất trên ha canh tác lên 110 triệu đồng. Ngoài ra, xã duy trì hiệu quả 77,5 ha mặt nước nuôi thủy sản, giá trị thu nhập bình quân hàng năm đạt 21,5 tỷ đồng.

Song song với đó, xã đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, duy trì các nghề phụ như mộc, nề, xay xát, đúc, rèn; phát triển thêm các ngành nghề mới phù hợp với kinh tế thị trường như may mặc, vận tải, nấu ăn... tạo ra nhiều việc làm cho người lao động, tăng thu nhập. Hiện, xã có 32 doanh nghiệp và 978 hộ kinh doanh cá thể. Giá trị sản xuất CN- TTCN năm 2019 đạt 346 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, để giúp người dân có vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, 5 năm qua, các đoàn thể trong xã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội số tiền hàng chục tỷ đồng; hỗ trợ  về cây, con giống, phân bón cho đoàn viên, hội viên. Đời sống người dân được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 của xã ước đạt 60 triệu đồng. MTTQ xã tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt CVĐ “Ngày vì người nghèo”, hưởng ứng chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau”. 5 năm qua, toàn xã ủng hộ hơn 450 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 22 nhà Đại đoàn kết cho người nghèo; hỗ trợ nhiều học sinh nghèo vượt khó học giỏi, tặng quà cho hộ nghèo…góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0.93%.

Cùng với đó, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên vận động nhân dân thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, hiến đất, góp công, góp tiền và vật tư tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn. Từ khi thực hiện chương trình xây dựng NTM đến nay, xã  huy động được hơn 6,2  tỷ đồng và hàng nghìn ngày công lao động từ nhân dân đóng góp xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoàn thiện các tiêu chí cơ sở hạ tầng.

Trong các khu dân cư, Ban công tác mặt trận và các đoàn thể vận động cán bộ, đảng viên, hội viên tích cực, gương mẫu đi đầu trong thực hiện Quy ước Làng văn hóa; vận động các hộ gia đình và các dòng họ ký cam kết thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội theo tinh thần Chỉ thị số 27 của Bộ chính tr, Nghị quyết 191 HĐND tỉnh; tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội, thực hiện kế hoạch hoá gia đình. Hiện nay, việc cưới, việc tang được tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm, loại bỏ các hủ tục; tỷ lệ đám tang thực hiện điện táng, hỏa táng đạt 34,87%; hoạt động lễ hội và mừng thọ có nhiều chuyển biến tích cực. Đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân được nâng cao. Hằng năm, xã có trên 94% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, hơn 95% số khu dân cư đạt danh hiệu Làng văn hóa.

Thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, MTTQ và các tổ chức thành viên vận động nhân dân tích cực thu gom, phân loại rác thải; xây dựng các mô hình tự quản bảo vệ môi trường. Điển hình như: Hội Nông dân với mô hình “Nông dân làm sạch đồng ruộng”; “Hàng cây nông dân”; Hội Phụ nữ với phong trào xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch“, “Làng  3 sạch“, “Đường hoa phụ nữ“. Đoàn viên, thanh niên có phong trào “5 T - Bảo vệ môi trường“; Người cao tuổi tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh. Các cơ quan, đơn vị, trường học duy trì phong trào xây dựng môi trường thân thiện: Xanh - Sạch - Đẹp.  Qua đó, góp phần thực hiện và nâng cao chất lượng tiêu chí vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở địa phương.

Cùng với đó, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội chú trọng phát huy vai trò giám sát của nhân dân thông qua Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, kịp thời phát hiện, phản ánh, kiến nghị giải quyết các sai phạm, góp phần nâng cao chất lượng các công trình.

Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả thực hiện CVĐ “ Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đưa Nhân Thắng trở thành thị trấn vào năm 2025. Ông Lê Tiến Hiền- Chủ tịch UB MTTQ xã Nhân Thắng cho biết: MTTQ xã tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia CVĐ “ Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú,  trọng tâm là: xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tự quản về an ninh trật tự, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tuyên truyền việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

Từ việc vận động nhân dân thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, MTTQ xã Nhân Thắng   đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tập hợp, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận cao trong xã hội. Góp phần làm thay đổi căn bản trong hoạt động, công tác đoàn thể theo hướng ngày càng đổi mới, thiết thực và hiệu quả. 5 năm qua, Ủy ban MTTQ xã Nhân Thắng liên tục đạt vững mạnh xuất sắc, năm 2018 vinh dự được nhận Bằng khen của chủ tịch UB MTTQ tỉnh; năm 2019, nhận Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh./.

Lê Loan

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản