MTTQ các cấp trong tỉnh Quảng Nam: Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

(Mặt trận) -Qua 5 năm thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giai đoạn 2016-2020, MTTQ các cấp tỉnh Quảng Nam đã tích cực thực hiện đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Nông huy động sức dân để chăm lo cho dân

Châu Thành chăm lo đời sống người dân

Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo

Nhận thức rõ tầm quan trọng của CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam cùng các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện cuộc CVĐ này. Cùng với đó, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền tổ chức tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới (NTM), vận động các gia đình tự nguyện hiến hàng nghìn  m2 đất để làm các công trình phúc lợi.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, các khu dân cư đã động viên nhân dân góp tiền, ngày công với hàng trăm tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp, tự làm mới nhiều tuyến đường bê tông thôn, xóm, ngõ hẻm. Tính đến nay, nguồn lực huy động trong dân để xây dựng NTM với tổng số tiền hàng năm trên 100 tỷ đồng và trên 20.000 ngày công lao động đã đóng góp khoảng 26,82% trên tổng nguồn xây dựng NTM.

MTTQ các cấp và các đoàn thể tuyên phối hợp với các địa phương đã thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, đã xóa bỏ tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Đến nay, toàn tỉnh có 101.894/131.929 hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”, đạt 77% và có 705/874 “Khu dân cư văn hóa” đạt 81%.

Để giúp đỡ người nghèo có cơ hội vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh đã tích cực vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp, giảm nghèo bền vững. Nhờ vậy, đời sống của nhân dân ngày càng ổn định, từng bước nâng lên về mọi mặt. Đến nay, toàn tỉnh có 181 tổ hợp tác, thu hút 1.897 thành viên và người lao động tham gia, vận động tương trợ giúp nhau cây, con giống, ngày công lao động, trao đổi kinh nghiệm làm ăn, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh.

Trong 5 năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh huy động được trên 95 tỷ đồng, xây mới và sửa chữa 1.349 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 38,5 tỷ đồng, lồng ghép xây dựng 15 căn nhà trị giá 251,5 triệu đồng; trao tặng 119.913 suất quà nhân dịp lễ, Tết trị giá 44,1 tỷ đồng…

Từ năm 2016 đến nay, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức tốt “Ngày hội bánh chưng xanh” trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đến nay đã huy động trên 16,2 tỷ đồng và các loại nguyên vật liệu, tổ chức gói trên 550.000 chiếc bánh các loại trao tặng cho các hộ đồng bào vùng dân tộc thiểu số nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc tại 1.919 điểm, thu hút 235.324 người tham gia.

Ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam cho biết: Thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã góp phần rất lớn cho các địa phương trong tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc xây dựng NTM. Đến nay, toàn tỉnh đã có 27 xã đạt chuẩn NTM, đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các nội dung CVĐ, tích cực tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh, phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau thoát nghèo bền vững… gắn liền trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, tổ chức trong tỉnh.

TẤN THÀNH - CHÍ ĐẠI

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản